Informační systém VŠTE
DOLANSKÝ, Tomáš, Miluše DOLANSKÁ and Jana ŠTRONEROVÁ. Zjištění potřeb zaměstnavatelů v oblasti geoinformačních technologií (The Needs of Employers in the Geospatial Technologies). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 330-343. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zjištění potřeb zaměstnavatelů v oblasti geoinformačních technologií
Name (in English) The Needs of Employers in the Geospatial Technologies
Authors DOLANSKÝ, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Miluše DOLANSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana ŠTRONEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, 1802-503X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/10:00000226
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) geoinformační technologie; GIS; výuka; absolvent; vysoká škola; uplatnění na trhu práce
Keywords in English geoinformation technology; GIS; education; graduate; university; market place
Tags KPV3, RIV11
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Changed: 21/12/2011 10:25.
Abstract
V rámci příprav akreditace nového oboru na VŠTE v Českých Budějovicích byl proveden průzkum potřeb zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti absolventů oborů zaměřených na geoinformační technologie. Ač se jednalo o průzkum menšího rozsahu a nedělá si ambice na komplexní a zcela jednoznačné závěry, vzešly z průzkumu velmi zajímavé výsledky. Zjišťovány byly potřeby zaměstnavatelů jednak na konkrétní domény znalostí pro vytypované pracovní pozice a jednak z hlediska potřeby na počet absolventů zaměstnatelných na pracovišti. To vše odděleně z pohledu komerční firmy a úřadu státní správy. Článek se pokouší představit základní myšlenku provedeného průzkumu a výsledky pro některé pracovní pozice.
Abstract (in English)
The survey was conducted on the basis of the needs of the employers' for knowledge and skills of graduates focused on geo-information technology. It was done in preparation for the accreditation of a new branch in the VŠTE in Ceske Budejovice. Although the survey was minor and does not have ambitions for being comprehensive and unambiguous, the conclusions emerged from the survey have very interesting results. Needs of employers surveyed were both on the specific knowledge domain for the selection of jobs and in terms appropriate to the number of graduates in the workplace -all apart from the perspective of commercial firms and the state authority. The article tries to present the basic idea of the studies and results for selected jobs.
Displayed: 24/9/2022 21:12