Informační systém VŠTE
MULAČOVÁ, Věra and Petr MULAČ. Obchodní podnikání II : studijní opora pro kombinované studium (Trade activity II). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, 73 pp. ISBN 978-80-87278-58-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obchodní podnikání II : studijní opora pro kombinované studium
Name (in English) Trade activity II
Authors MULAČOVÁ, Věra and Petr MULAČ.
Edition 1. vyd. České Budějovice, 73 pp. 2010.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87278-58-1
Keywords (in Czech) strategické řízení obchodu; zahraniční obchod
Keywords in English strategic management of trade activities; foreign trade
Tags KCRM2, OBP_2
Changed by Changed by: Věra Kostková, učo 6173. Changed: 7/3/2011 14:57.
Abstract
Cílem studijní opory je vyložit význam procesů strategického řízení, organizování, řízení rizik a zdůraznit význam řízení informačních toků probíhajících v obchodní jednotce z pohledu vlastníků a managementu obchodní firmy, která se snaží prosadit na trhu a dlouhodobě prosperovat. Předpokládá předchozí zvládnutí učiva předmětu Obchodní podnikání I, na který navazuje. Druhá část studijního materiálu je zaměřena na specifika obchodování se zahraničím.
Displayed: 22/7/2024 03:18