Study plans

Admission Procedures
Přijímací řízení II.kolo pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2021/2022
Submission deadline until midnight 30. 6. 2021

 • Acceptance round information

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje v akademickém roce 2021/2022 II. kolo přijímacího řízení pro tyto magisterské studijní programy:

   • Logistika, forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Logistika, forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Strojírenství, forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Podniková ekonomika , forma studia: kombinovaná, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
   • Pozemní stavby, forma studia: prezenční, délka studia 2 roky, typ studia magisterské
  • PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ DO STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1.5.2021 do 30.6.2021, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
  • Účast na přijímací zkoušce dle stanoveného termínu podle čl. 4,a její úspěšné splnění čl. 3., odst. 11 dle OR č. 6/2021.
  • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického nebo německého jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 30.6.2021.

   POPLATEK LZE UHRADIT:

  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642).

   TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

  • Termín přijímací zkoušky pro program Logistika je stanoven na 12.7.2021.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Strojírenství je stanoven na 12.7.2021.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Podniková ekonomika je stanoven na 12.7.2021.
  • Termín přijímací zkoušky pro program Pozemní stavby je stanoven na 12.7.2021.
  • Na konkrétní termín bude uchazeč pozván prostřednictvím e-přihlášky. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.

Details of programme characteristics are not available.

Basic information

Type
Master's degree programme (following the Bachelor's one)
Profile
career-oriented
Degree
Ing.
Length of studies
2 years
Language of instruction
Czech Czech

Programme guarantor