Study plans

Admission Procedures
III.kolo: Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2024/2025
Submission deadline until midnight 31/8/2024

 • Acceptance round information

  Vysoká Škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení v AR 2024/2025 pro tyto bakalářské studijní programy:

   • Strojírenství, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské,
   • Strojírenství, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské,
   • Technologie a řízení dopravy, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Technologie a řízení dopravy, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Pozemní stavby, forma studia: prezenční, délka studia 4 roky, typ studia bakalářské
   • Pozemní stavby, forma studia: kombinovaná, délka studia 4 roky, typ studia bakalářské
   • Řízení lidských zdrojů, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Řízení lidských zdrojů, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Podniková ekonomika, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Podniková ekonomika, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Business Analytik, forma studia: prezenční, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
   • Business Analytik, forma studia: kombinovaná, délka studia 3 roky, typ studia bakalářské
  • Podání řádně vyplněné el. přihlášky v termínu od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2024, přičemž el. přihláška je kompletní teprve po nahrání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
  • lze uhradit:
  • a) složenkou (typu „A“),
  • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642),
  • c) úhrada platební kartou.
  • Nahrání prosté kopie vysvědčení ze 3. ročníku střední školy nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nebo katalogového listu do el. přihlášky ke studiu nejpozději do 31.8.2024!
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 870,- Kč nejpozději do 31.8.2024 Poplatek číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642). IBAN CZ61 2700 0000 0021 1119 0117 a SWIFT BACXCZPP.
  • Cizinec ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se občanů SR) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 31.8.2024 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
  • Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • Uchazečům, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny či disponují platným vízem strpění, jsou osvobozeni od podmínky zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přij. řízením dle OR č. 20/2024. V případě, že tito uchazeči, nemohou doložit některý z požadovaných dokumentů stanovených čl. 2 odst. 5 tohoto opatření bude řešeno s uchazečem individuálně či lze tento dokument nahradit čestným prohlášením.

Details of programme characteristics are not available.

Basic information

Abbreviation
RLZ
Type
Bachelor's degree programme
Profile
career-oriented
Degree
Bc.
Length of studies
3 years
Language of instruction
Czech Czech

301
number of active students
81
number of theses/dissertations