Technologie a řízení dopravy - kombinovaná forma

Bakalářské studium

Technologie a řízení dopravy - kombinovaná forma

IV. Kolo Přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy pro akademický rok 2019/2020

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Technologie a řízení dopravy kombinované,   čeština