Omezeno nabakalářské studium (změnit) • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (změnit) • přijímací řízení VŠTE do 30. 4. 2019

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2019/2020

Studijní program:
Dopravní technologie a spoje, bakalářské studium
Obor:
Technologie dopravy a přepravy, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Technologie dopravy a přepravy, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Ekonomika a management, bakalářské studium
Obor:
Ekonomika podniku, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Ekonomika podniku - kombinovaná forma, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Stavitelství, bakalářské studium
Obor:
Konstrukce staveb, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Pozemní stavby, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Pozemní stavby, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Strojírenství, bakalářské studium
Obor:
Strojírenství, forma: bakalářské prezenční jednooborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2019/2020

logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přihlašuje se od 23. 10. 2018 do 30. 4. 2019 vč.

• doplnit více informací o přijímacím řízení