Logistické technologie

Navazující magisterské studium

Logistické technologie

II. Kolo přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2019/2020

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Dopravní technologie a spoje prezenční,  čeština čeština


Logistické technologie

II. Kolo přijímacího řízení pro navazující magisterské studium pro akademický rok 2019/2020

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Dopravní technologie a spoje kombinované,  čeština čeština


Logistics Technologies

ADMISSION PROCEDURE II.FOR FOLLOW-UP MASTER’S DEGREE STUDY PROGRAMME FOR THE ACADEMIC YEAR 2019/2020

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Dopravní technologie a spoje prezenční,  angličtina angličtina