Omezeno nabakalářské studium (změnit)

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dopravní technologie a spoje
Ekonomika a management
Stavitelství
Strojírenství
Building Construction
Business Administration
Ekonomika podniku
Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Konstrukce staveb
Pozemní stavby
Strojírenství
Technologie dopravy a přepravy

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

Přijímací řízení pro bakalářské studijní programy pro AR 2019/2020

logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přihlašuje se od 23. 10. 2018 do 30. 4. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení

ADMISSION PROCEDURE I. FOR BACHELOR STUDY PROGRAMMES FOR THE ACADEMIC YEAR 2019/2020

logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přihlašuje se od 23. 10. 2018 do 30. 4. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení

TESTovací běh nové e-přihlášky, pouze TEST, bude smazáno

logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Přihlašuje se od 16. 3. 2019 do 24. 12. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

• doplnit více informací o přijímacím řízení