Technologie a řízení dopravy - kombinovaná forma

Bakalářské studium

Technologie a řízení dopravy - kombinovaná forma

Přijímací řízení III. kolo pro bakalářské studijní programy pro AR 2021/2022

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Technologie a řízení dopravy kombinované,   čeština