Vybraná oborová kombinace se nevypisuje ve vybraném přijímacím řízení.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Studuj obory, se kterými se v praxi neztratíš!

Přihláška ke studiu

Termín pro
bakalářské studium
30. 4. 2022
Moderní vybavení
Výrazné zaměření na praxi
Vysoké uplatnění na trhu práce
Skvělý kolektiv