Do vybraného přijímacího řízení se nelze přihlašovat. Přihlašovat se lze od 24. 10. 2019 do 30. 4. 2020 vč.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Studuj obory, se kterými se v praxi neztratíš!

Přihláška ke studiu

Termín pro
bakalářské studium
31. 8. 2021
Moderní vybavení
Výrazné zaměření na praxi
Vysoké uplatnění na trhu práce
Skvělý kolektiv