N_BOZP Navazující studium BOZP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (cvičící)
Garance
Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_BOZP/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Stehel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Student prokáže znalosti z této oblasti v elektronickém testu, který je možné vypracovat z domova.
Osnova
  • 1. BOZP 2. Požární ochrana a prevence
Literatura
  • Doporučená literatura bude zavedena ve studijních materiálech
Organizační formy výuky
samostudium
Komplexní výukové metody
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na závěrečný test2020
samostudium odb. materiálů3030
test22
Celkem:5252
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 100 %
Podmínky testu
Absolvovat elektronický test.
Informace učitele
Veškeré informace ohledně elektronického testu Vám budou zaslány během prvního týdne v ZS 2017.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.