N_SRK Statické řešení konstrukcí

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2015
Rozsah
2/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Josef Musílek, Ph.D. (cvičící)
Markéta Pechová, DiS. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_SRK/K1: So 10. 10. 14:50–16:20 A2, 16:30–18:00 A2, So 7. 11. 14:50–16:20 A2, 16:30–18:00 A2, 18:10–19:40 A2, So 19. 12. 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, L. Podolka
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 35 ) && MAX_PREZENCNICH ( 35 )
Znalosti z předmětu Dřevěné a ocelové konstrukce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Obeznámit studenty se všeobecnými zásadami, principi a metodami staticko-konstrukčního řešení nosných konstrukci patrových budov a halových konstrukci, s důrazem na jejich dispoziční a výškové uspořádání, zatížení, statický systém, statickou analýzu, navrhování a posuzovaní jednotlivých prutu, uzlu a celé konstrukce, s ohledem na rozhodující mezní stavy únosnosti a použitelnosti a platné technické normy.
Osnova
  • PATROVÉ BUDOVY 1. Návrh konstrukčního systému 2. Dispoziční řešení 3. Zvláštní konstrukční systémy 4. Stropní konstrukce 5. Sloupy 6. Vertikální ztužidla HALY 7. Dispoziční řešení 8. Zatížení hal 9. Prostorová tuhost konstrukce haly 10. Střešní konstrukce 11. Příčné vazby 12. Sloupy 13. Podélné svislé ztužidlo haly a obvodové stěny
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky77
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál5278
Příprava na závěrečný test1919
Účast na přednáškách2626
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
projekt - semestrální 30 %
Podmínky testu
Podmínkou přihlášení ke zkoušce je splnit požadavky cvičení. Výkresy budou předloženy ke kontrole dle harmonogramu na IS. Povinná účast na cvičení. Možné 3 absence. bez omluvy. Předmět je ukončen závěrečným testem. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021.