N_ATE_1 Ateliér I.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2015
Rozsah
0/4. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. arch. Filip Landa (cvičící)
Ing. Blanka Pelánková (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Ing. Karolína Škrlantová (cvičící)
Garance
Ing. arch. Filip Landa
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_ATE_1/K1: Ne 25. 10. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, So 5. 12. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, K. Škrlantová
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 35 ) && MAX_PREZENCNICH ( 35 )
Absolvování bakalářského stupně v oboru pozemní stavitelství a příbuzných oborech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Na základě získaných vědomostí získá student komplexní pohled na architektonické řešení zadané budovy. Získá základní dovednosti o architektonickém projektování budov, respektování odpovídajících typologických zásad a základních principech navrhování stavebních konstrukcí budov. Student pochopí metody projektování stavby, získá schopnosti řešit konstrukční a technické problémy v rozsahu řešení pro stavební povolení.
Osnova
 • 1. Principy architektonické kompozice a architektonického navrhování, zásady tvorby krajiny a urbanismu, interakční vazby budovy a prostředí,
 • 2. Posouzení a výběr architektonického konceptu budovy, průzkum a příprava projektové dokumentace, architektonická studie zadané budovy - koncepce
 • 3. Architektonická studie zadané budovy - situace, půdorysy
 • 4. Architektonická studie zadané budovy - řezy, pohledy
 • 5. Architektonická studie zadané budovy - průvodní zpráva, prezentace projektů
 • 6. Zpracování projektu zadané budovy DSP – půdorysy, řezy
 • 7. Zpracování projektu zadané budovy DSP – pohledy, vizualizace ve 3D
 • 8. Zpracování specializované části projektu – generel TZB – koncepce
 • 9. Zpracování specializované části projektu – statika
 • 10. Zpracování projektu zadané budovy DSP – konstrukční detaily
 • 11. Zpracování projektu zadané budovy DSP – výkresy základů, výkopů, střechy
 • 12. Zpracování specializované části projektu – TZB
 • 13. Zpracování specializované části projektu – požární bezpečnost
 • Povinná literatura:
 • NEUFERT, E., NEUFERT, P., KISTER, J.: Architects' Data. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. xiii, 593 s. ISBN 978-1-4051-9253-8.
 • NOVÁK, A., VALENTA, P.: Dům a krajina. Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, 2014, 145 s. ISBN 978-80-7494-060-6.
 • Doporučená literatura:
 • NEUMANN, D. a kol.: Stavební konstrukce I.,Bratislava: Jaga group, 2005. ISBN 80-8076-025-X
 • NEUMANN, D. a kol.: Stavební konstrukce II., Bratislava: Jaga group, 2006. ISBN 80-8076-041-1
 • PROKOPOVÁ, H. a kol.: Byt, který se vám přizpůsobí. Ergonomie, zdraví, pohodlí, design, Brno: ERA group, 2007. ISBN 978-80-7366-106-9
 • ŘEZNÍČKOVÁ, A., MAŇÁK, H.: Materiály a technické vybavení současného interiéru, Bratislava: Jaga group, 2002. ISBN 80-88905-67-2
 • DAHLSVEEN, T., PETRÁŠ, D., HIRŠ, J.: Energetický audit budov. Bratislava: Jaga, 2003. ISBN 80-88905-86-9
 • NOVOTNÝ, J.: Cvičení z pozemního stavitelství, konstrukční cvičení. Praha: Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1
 • ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 013420.
 • ČSN 73 4301: Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 734301.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
projektová výuka
partnerská výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál130168
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5214
Celkem:182182
Metody hodnocení a jejich poměr
zpracování projektu vybraného objektu 60 %
architektonická studie generelu řešeného území včetně prezentace 40 %
Podmínky testu
Architektonická studie generelu řešeného území včetně prezentace 40 %, zpracování projektu vybraného objektu 60 %, celková klasifikace předmětu: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/el/5610/zima2015/N_ATE_1/index.qwarp
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.