S_IDW Introduction Week

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gabriela Veselá (pomocník)
Mgr. et Mgr. Alžběta Vokatá Troupová (pomocník)
Garance
Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD.
Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Oddělení zahraničních vztahů - Prorektor - statutární zástupce rektora - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
are not required
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
The aim of the course it to prepare foreign students for the study at VŠTE and introduce them with the local campus. The students are acquainted with Czech culture, history and important aspects of the everyday life in the Czech Republic (travelling, shopping, offices, etc.) through practical and professional excursions. The students will learn basic formal Czech phrases in a natural way. Additionally, they will improve their socialization in the local environment during the events with VŠTE students.
Výstupy z učení
After the completion of the course, the students master elementary courtesy phrases, know the elementary aspects of Czech everyday life, have basic knowledge of Czech culture and history. They would be ready to implement their Erasmus study at the local university.
Osnova
  • 1)Orientation campus tour 2)Participant’ presentation on their countries (some interesting facts) 3)Visit of the university library 4)Eating habbits in the Czech Republic 5)Some interesting aspects of the life in the Czech Republic - workshop 6)Guided tour in famous Budweiser Budvar brewery 7)The first introduction to the Czech language 8)Lecture on history of the Czech Republic 9)Guided tour through Ceske Budejovice in English, visit of the Black tower 10)Lecture on history of Ceske Budejovice 11)Meeting with student buddies 12)Guided tour in Český Krumlov in English 13)Lecture and discussion on cross-cultural awareness
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Intercultural Awareness in Foreign Language Teaching. In MMK 2010 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2010. s. 722-725, 3 s. ISBN 978-80-86703-41-1.
  • CAHA, Zdeněk a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Possibility to Use PowerPoint Presentations in Foreign Language Teaching in a Vocationally Oriented Higher Education Institution. In MMK 2011 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky:
  • CAHA, Zdeněk. Internacionální komponenty v rakouském sektoru Fachhochschulen. Littera Scripta, České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 2, s. 79-84. ISSN 1802-503X.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
exkurze - jazyková
exkurze - odborná
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
bloková výuka - exkurze - odborná
bloková výuka - exkurze - jazyková
bloková výuka - konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
partnerská výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál104 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:1560
Metody hodnocení a jejich poměr
prezentace 70 %
konzultace 30 %
Podmínky testu
Grading of the course: Consultation: maximum 30% (0-30 points), Presentation: maximum 70% (0-70 points). Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je určen pouze pro studenty "Erasmus".
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2018, léto 2019, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2020/S_IDW