POS_4a Pozemní stavitelství IV

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Dědič (cvičící)
Ing. Tomáš Navara (cvičící)
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
POS_4a/P01: Út 18:10–19:40 B3, M. Dědič
POS_4a/Q5: Ne 3. 10. 14:50–16:20 E5, 16:30–18:00 E5, 18:10–19:40 E5, Ne 5. 12. 8:00–9:30 E5, 9:40–11:10 E5, So 11. 12. 13:05–14:35 E5, 14:50–16:20 E5, 16:30–18:00 E5, M. Dědič
POS_4a/S01: Po 14:50–16:20 D415, T. Navara
POS_4a/S02: Po 16:30–18:00 D415, T. Navara
POS_4a/S03: Út 16:30–18:00 D516, T. Navara
Předpoklady
POS_1a Pozemní stavitelství I. && POS_2 Pozemní stavitelství II
Student musí mít znalosti v rozsahu předmětu Pozemní stavitelství I., Pozemní stavitelství II. a Pozemní stavitelství III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenta se základními konstrukčními zásadami a principy řešení kompletačních konstrukcí a naučit ho vyhodnotit interakce s nosnou konstrukcí. Student bude schopen navrhnou a uskutečnit výběr vhodných kompletačních konstrukcí pozemních staveb s ohledem na předpokládanou životnost a tepelně–vlhkostní namáhání.
Výstupy z učení
Absolvent zná základní konstrukční zásady a principy řešení kompletačních konstrukcí a umí vyhodnotit interakce s nosnou konstrukcí. Je schopen navrhnou a uskutečnit výběr vhodných kompletačních konstrukcí pozemních staveb s ohledem na předpokládanou životnost a tepelně–vlhkostní namáhání.
Osnova
 • 1. Kompletační konstrukce - funkce a požadavky 2. Zateplovaní systémy - funkce a požadavky, konstrukční principy a řešení návazností s nosným systémem 3. Zateplovaní systémy - materiálové a technologické řešení 4. Zateplovaní systémy - tepelně vlhkostní analýza 5. Výplně okenních otvorů - funkční požadavky, konstrukční a materiálová řešení 6. Výplně okenních otvorů - řešení spár a styků, druhy skel, navazující konstrukce 7. Dveře a vrata - funkční požadavky, konstrukční a materiálová řešení 8. Vnitřní dělící stěny 9. Podhledy 10. Podlahy - funkční požadavky, konstrukční a materiálová řešení 11. Podlahy - speciální druhy podlah, podlahy v průmyslových a zemědělských objektech 12. Lehké obvodové pláště budov 13. Povrchové úpravy
Literatura
  povinná literatura
 • Šubrt, Roman,. Zateplování / 1. vyd. Brno : ERA, 2008. vi, 102 s. : ISBN 978-80-7366-138-0.
 • Linhart, Ladislav,. Zateplování budov / 1. vyd. Praha : Grada, 2010. 112 s. : ISBN 978-80-247-3361-6.
  doporučená literatura
 • Motyková, Adela. Okna : správná řešení pro novostavby i rekonstrukce / 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 112 s. : ISBN 978-80-247-2674-8.
 • HÁJEK, V., NOVÁK, L., ŠMEJCKÝ, J. Konstrukce pozemních staveb 30. Kompletační konstrukce. 3.vydání, Praha : ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02506-3
 • PUŠKÁR, A. a kol. Obvodové pláště budov – fasády. Bratislava : JAGA, 2002. ISBN 80-88905-72-9
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na písemnou zkoušku3030
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál835
Vypracování projektu4040
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2625
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 65 %
projekt - samostatný 24 %
účast na přednáškách 6 %
účast na exkurzi 5 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu, tj. body za test a exkurzi (65 + 5) + body z~průběžného hodnocení a odborných přednášek (24 + 6): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
viz. studijní materiály - organizační pokyny. Tvorba individuálních návrhů konkrétních řešení. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/POS_4a