N_EXK_K Navazující exkurze

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
exkurze. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost seznámit se s konkrétními subjekty a poznat problematiku jejich fungování v praxi.
Výstupy z učení
Student se seznámil s konkrétními subjekty a poznal problematiku jejich fungování v praxi.
Osnova
  • jednodenní výjezd do konkrétního podniku, tedy praxe. seznámení s fungováním daného podniku závěrečná zpráva z exkurze
Literatura
    doporučená literatura
  • NAVRÁTIL, Josef. ). Návštěvník jako rozvojový faktor navštíveného místa: Aplikovaná geografie cestovního ruchu na příkladu vody v turistických regionech Jižní Čechy a Šumava. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012.
Organizační formy výuky
exkurze - odborná
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
závěrečná zpráva55
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
účast na exkurzi2121
Celkem:5252
Metody hodnocení a jejich poměr
účast na exkurzi a závěrečná zpráva 100 %
Podmínky testu
V rámci tohoto předmětu se konají odborné exkurze pro studenty VŠTE. Termíny pro exkurze jsou předem dány. Podmínkou k~absolvování předmětu je účast na exkurzi po celou dobu konání a závěrečná zpráva. Z~důvodu pobytu mimo areál VŠTE bude u~předmětu nastavená nesledovaná docházka.
Další komentáře
Exkurze určená pro stavaře - magisterské studium!.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.