EXK_T Exkurze

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
0/2/0. exkurze. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martin Dědič (cvičící)
Ing. Aleš Kaňkovský (cvičící)
Ing. et Ing. Petra Machová (cvičící)
Garance
Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
EXK_T/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
EXK_T/S02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
EXK_T/S03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Předmět je otevřen pro studenty oboru Konstrukce staveb.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 63/55, pouze zareg.: 7/55
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost seznámit se s chodem konkrétní stavební firmy z pohledu ekonomie, managementu, řízení finančních toků apod.
Výstupy z učení
Studenti jsou seznámeni s chodem konkrétní stavební firmy z pohledu ekonomie, managementu, řízení finančních toků apod.
Osnova
  • 1. Ukázka podnikového informačního systému SAP 2. Evidence účetních dokladů, archivace 3. Vystavení a platba faktury 4. Vedení lidí na úrovni úseku, divize, firmy 5. Finanční transakce s bankami 6. Controlling
Literatura
    povinná literatura
  • TOMÁNKOVÁ,J., ČÁPOVÁ,D., MĚŠŤANOVÁ,D. Příprava a řízení staveb. Praha, ČVUT, 2008, ISBN 978-80-01-04166-6
Organizační formy výuky
exkurze - odborná
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Závěrečná zpráva1010
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi4242
Celkem:5252
Metody hodnocení a jejich poměr
Účast na exkurzi a závěrečná zpráva. 100 %
Podmínky testu
V rámci tohoto předmětu se konají odborné exkurze pro studenty VŠTE.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/EXK_T