Ing. Vendula Simotová

née Vendula Králováučo 6389, v.s.: 1190006389
Asistent Ústav znalectví a oceňování VŠTE
Room N110
Areál Nemanická - budova N