Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

 1. Bc. Michaela Benešová (Rozvojové oddělení VŠTE), učo 24395
 2. Bc. Lenka Dienesová (Ekonomický úsek VŠTE), učo 16323
 3. Bc. Andrea Gregorová (Právní oddělení VŠTE), učo 30242
 4. Bc. Zuzana Kodadová (Studijní oddělení VŠTE), učo 30154
 5. Ing. Michal Kraus, Ph.D. (Katedra stavebnictví VŠTE), učo 19514
 6. Bc. Andrea Nohavová (Studijní oddělení VŠTE), učo 5974
 7. Petr Piech (Úsek informatiky VŠTE), učo 31442
 8. Ing. Denisa Plecitá (Právní oddělení VŠTE), učo 21675
 9. Ing. Jaroslav Staněk, DiS. (Interní auditor VŠTE), učo 4833
 10. doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (Rektor VŠTE), učo 5309
 11. doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D., MBA (Prorektor pro studium VŠTE), učo 4090
 12. Mgr. Iveta Zimná (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání VŠTE), učo 29668

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 5610