Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu
Zkratka: IPV
Kód: IPV
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: osvědčení
Program: CZV CZV Celoživotní vzdělávání