logo Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Katedra strojírenství
Ústav technicko-technologický
5610103840 Rektor VŠTE

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci