VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01budova DD401


  • Bc. Michaela Jannová, tel. 387842114 (Oddělení zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost)
  • prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h.c. (Oddělení znalecké činnosti I (Skupina Oceňování podniku a oceňování nemovitostí))
  • Ing. Nikola Pikhartová, tel. 380 070 114 (Ústav znalectví a oceňování)
  • Ing. Veronika Plchová, tel. 380070233 (Prorektor - statutární zástupce rektora)