VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01budova DD401


  • Bc. Michaela Jannová, tel. 387842114 (Oddělení zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost)
  • prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h.c. (Skupina Oceňování podniku)
  • Ing. Nikola Pikhartová, tel. 380 070 114 (Ústav znalectví a oceňování)