VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01budova DD401


  • Ing. Martin Chlaň, tel. 380 070 233 (Skupina Oceňování nemovitostí)
  • doc. Ing. Petr Junga, Ph.D., tel. 387 842 114 (Skupina Oceňování nemovitostí)
  • prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h.c. (Skupina Oceňování nemovitostí)
  • Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS., tel. 380 842 114 (Skupina Podniková ekonomika)
  • Ing. Nikola Pikhartová, tel. 380 070 114 (Ústav znalectví a oceňování)
  • doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD., tel. 380 842 114 (Skupina Finance podniku)
  • Ing. Libor Votava, Ph.D., tel. 380 842 114 (Skupina Ekonomie)