Areál Nemanická - budova NN208


  • doc. et doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc., tel. 387 842 138 (Ústav podnikové strategie)
  • doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc. (Katedra řízení lidských zdrojů)