Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra stavebnictví
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ph.D. - 2015, obor Teorie konstrukcí, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
 • Ing. - 2011, obor Provádění staveb, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
 • Bc. - 2009, obor Architektura a stavitelství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Přehled zaměstnání
 • 2018 - dosud | Katedra ekonomie a managementu, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut, AMBIS | akademický pracovník - externí spolupráce
 • 2015 - dosud | Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická | odborný asistent
 • 2015 - dosud | Freelance Construction Consultant | stavební konzultant na volné noze
 • 2013 - 2014 | Výzkumné energetické centrum, VŠB – TUO | externí spolupráce, zaměřování a pasportizace budov
 • 2011 - 2013 | Lyon s.r.o. | externí stavební konzultant, stavebně – tepelná problematika
 • 2010 - 2010 | Norman Rouke Pryme s.r.o. | asistent TDI, pomocná administrativní činnost
 • 2009 - 2010 | Akastav, s.r.o. | odborná řízená praxe, stavebně – tepelná problematika
Pedagogická činnost
 • 2017 - dosud cvičící a přednášející předmětu Stavebně fyzikální aspekty budov (N_SFB)
 • 2017 - dosud Cvičící předmětu Budovy a prostředí (BDP)
 • 2017 - 2018 Garant předmětu Ateliér II (N_ATE_2)
 • 2017 - 2017 Garant předmětu Technologie staveb II (TES_2)
 • 2017 - 2017 Garant předmětu Typology of Residential and Civic Buildings (S_TBO)
 • 2015 - 2016 Garant předmětu Nízkoenergetické a pasivní stavby (ENS)
 • 2017 - 2017 Garant předmětu Projekt II ST (PRS_II)
 • 2016 - 2016 Garant předmětu Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb (ZPZ)
 • 2016 - 2016 Garant předmětu Progresivní technologie budov (PTV)
 • 2016 - 2016 Garant předmětu Sustainable Construction of Buildings (S_N_UVB)
 • 2016 - 2016 Cvičící předmětu Pozemní stavitelství III (POS_3a)
 • 2015 - dosud Vedoucí závěrečných prací (44 bakalářských prací, 22 diplomové práce)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Kvalita vnitřního prostředí
 • Diagnostika vzduchotěsnosti budov a omezení nekontrolovatelné tepelné ztráty objektu
 • Integrovaný návrh nízkoenergetických, pasivních a energeticky nulových domů
 • Problematika energeticky efektivních budov dle principů udržitelné výstavby
 • Využití statistických metod a metod řízení kvality ve stavební praxi
Výzkumné programy a projekty
 • IGS201809 | Optimalizace variantního řešení obvodových plášťů budov | Interní grantová soutěž | VŠTE | březen 2018 – prosinec 2018| člen řešitelského týmu
 • SVV201802 | Adresná identifikace a analýza determinačních faktorů kvality vnitřního prostředí | Specifický VŠ výzkum | VŠTE | březen 2018 – prosinec 2018 | člen řešitelského týmu
 • ATCZ62, Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka, Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, leden 2017 - prosinec 2018, člen řešitelského týmu
 • SP2014/18, Možnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi, Specifický VŠ výzkum, leden 2014 – prosinec 2014, odpovědný řešitel
 • FRVŠ-TO – 3/11/2014, Biotické napadení omítek na zateplených fasádách, IRP/FRVŠ leden 2014 - prosinec 2014, člen řešitelského týmu
 • CZ.1.07/2.3.00 /20.0013, Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, březen 2011 – únor 2014, člen řešitelského týmu.
 • SP2013/27, Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov, Specifický VŠ výzkum, leden 2013 – prosinec 2013, odpovědný řešitel
 • SP2012/31, Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality, Specifický VŠ výzkum, leden 2012 – prosinec 2012, odpovědný řešitel
Akademické stáže
 • 2012: University of Portsmouth, Faculty of Technology, studijní výměnný pobyt Erasmus (3 měsíce)
Ocenění
 • Čestné uznání ČKAIT za diplomovou práci na téma "Technologie variantního provedení konstrukce obvodového pláště - Vyhodnocení variant z hlediska časové a finanční náročnosti" ve studijním programu Stavební inženýrství a studijním oboru Provádění staveb Fakulty stavební VŠB TU Ostrava
Významné aktivity a doplňková činnost
 • 2018 | Registrovaný oponent - 4. veřejné soutěže v programu TRIO
 • 2018 | Oponent - hodnotitel dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018
 • 2018 | Vyzvaný recenzent příspěvků časopisu Buildings (MDPI), 2x
 • 2016 - dosud | Člen zkušební komise SZZ (Bc. a Ing.), České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavitelství
 • 2017 | Vyzvaný recenzent British Journal of Applied Science & Technology, 1x
 • 2017 | Člen organizačního výboru: 9. mezinárodní vědecká konference BUILDING DEFECTS 2017 (SCOPUS a Web of Science), České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích,
 • 2017 - dosud | Registrovaný oponent Technologické agentury ČR
 • 2016 - dosud | Oponent závěrečných prací, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavitelství, 1x bakalářská práce.
 • 2016 | Člen organizačního výboru: 8. mezinárodní vědecká konference BUILDING DEFECTS 2016 (SCOPUS a Web of Science), České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích,
 • 2016 | Oponent závěrečných prací,Česká zemědělská univerzita v Praze, 2x diplomová práce.
 • 2016 | Recenzent konferenčních příspěvků: The 5th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP2016), 22. – 25. srpen 2016, Zhangjiajie, Hunan China
 • 2015 | Recenzent konferenčních příspěvků: The 4th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP2015), 20. – 23. října 2015, Beijing, China
 • 2015 |Recenzent konferenčních příspěvků: International Conference Buildings and Environment 2015 (enviBUILD 2015), 15. – 16. října 2015. Faculty of Civil Engineering, STU in Bratislava
 • 2014 |Editor sborníku mezinárodní konference: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction (SCOPUS a Web of Science), Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Vybrané publikace VŠTE
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Level of Total Volatile Organic Compounds (TVOC) in the context of Indoor Air Quality (IAQ) in Office Buildings. In Juhásová Šenitková, I.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 11th International Conference Building Defects 2019). 1st ed. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2020. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/728/1/012012. info
 • ŽÁK, Jaroslav, Michal KRAUS, Petra MACHOVÁ a Jan PLACHÝ. Smart Green Bridge - Wildlife Crossing Bridges of New Generation. In Juhásová Šenitková, I.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, volume 728, issue 1 (11th International Conference Building Defects 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2020. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/728/1/012010. info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. A Study of Perceived Air Quality and Odours. In Drusa M.,Coisson E.,Marschalko M.,Dabija A.-M.,Rybak J.,Decky M.,Segalini A.,Yilmaz I.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 9 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2018). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/9/092004. Open Acess info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Impact of Material Surface Roughness on the Concentration of Particulate Emission. In Drusa M.,Coisson E.,Marschalko M.,Dabija A.-M.,Rybak J.,Decky M.,Segalini A.,Yilmaz I.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 9 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2018). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/9/092089. Open Acess info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Seasonal and Floor Variations of Indoor Radon Concentration. In Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M.,Drusa M.,Yilmaz I.,Torok I.. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 221, Issue 1 (3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2018). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/221/1/012127. Open Acess info
 • KRAUS, Michal a Petra NOVÁKOVÁ. Assessment of the Indoor Environment for Education. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 290, Issue 1 (Central Europe towards Sustainable Building 2019, CESB2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/290/1/012144. Open Acess info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Assessment of the Sustainability of the Flat Roof Systems. In neuvedeno. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019. 6.2. Sofia, Bulgaria: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019. s. 387-394, 8 s. ISBN 978-619-7408-89-8. doi:10.5593/sgem2019/6.2/S27.049. info
 • KRAUS, Michal. Green Construction as Essential Approach in Sustainable Design: Comprehensive Review. In neuvedeno. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019. 6.2. Sofia, Bulgaria: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019. s. 465-470, 6 s. ISBN 978-619-7408-89-8. doi:10.5593/sgem2019/6.2/S27.059. info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Investigation of Indoor Air Quality in the Nursery School. In neuvedeno. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 6.2. Sofia, Bulgaria: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019. s. 487-494, 8 s. ISBN 978-619-7408-89-8. doi:10.5593/sgem2019/6.2/S27.062. info
 • MACHOVÁ, Petra a Michal KRAUS. Carbon Dioxide Concentration in the Bedroom for Various Natural Ventilation Modes. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 603, Issue 5 (4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052100. info
 • KRAUS, Michal a Petra MACHOVÁ. Gender Differences in Perception of Indoor Environmental Quality (IEQ). In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 603, Issue 5 (4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052084. info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Life-Cycle Assessment of Sustainable Foundation Systems of Buildings. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 603, Issue 5 (4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052078. info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Material VOC Emissions and Indoor Air Quality Simulation. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 603, Issue 5 (4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052082. info
 • KRAUS, Michal. Color as a Psychological Agent to Perceived Indoor Environmental Quality. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-5, 5 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052097. info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. TVOC emissions from building materials and ventilation rate – Case study. In neuveden. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.2. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2019. s. 309-315, 7 s. ISBN 978-619-7408-89-8. doi:10.5593/sgem2019/6.2/S26.040. info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Sustainability assessment of rainwater harvesting. In Grinberga-ZaliteG.. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.3. 1. vyd. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019. s. 499-504, 6 s. ISBN 978-619-7408-99-7. doi:10.5593/sgem2019V/6.3. info
 • KRAUS, Michal. Risk assessments of contemporary accidents in construction industry. In Ingrid Juhásová Šenitková. MATEC Web of Conferences 146 (2018): 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017). Volume 146, 2018. Francie: EDP Sciences, 2018. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-2-7598-9032-3. doi:10.1051/matecconf/201814603004. Open Access info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid, Michal KRAUS a Petra NOVÁKOVÁ. Budovy a prostředí: Adresná identifikace, analýza výskytu a metodologie optimalizace vybraných složek vnitřního prostředí budov. 1. vyd. Stalowa Wola, Polsko: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018. 278 s. ISBN 978-83-63767-31-0. info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Impact of hygro-thermal conditions on indoor air quality. In neuvedeno. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Volume 18 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.3. 1. vyd. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 589-596, 8 s. ISBN 978-619-7408-52-2. doi:10.5593/sgem2018/6.3. info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Indoor air quality of environment used for education. In neuvedeno. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Volume 18 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.3. 1. vyd. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 597-604, 8 s. ISBN 978-619-7408-52-2. info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Indoor TVOC and odor pollution – Chemical and sensory assessment using the glass test chamber. JP Journal of Heat and Mass Transfer, Allahabad: Pushpa Publishing House, 2018, roč. 15, č. 3, s. 653-673. ISSN 0973-5763. doi:10.17654/HM015030653. info
 • KRAUS, Michal. Airtighntess of energy-efficient buildings in the UK. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Nano, Bio, Greenand Space Techmologies for a Sustainable Future, Issue 6.4. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2018. s. 605-612, 8 s. ISBN 978-619-7408-71-3. doi:10.5593/sgem2018V/6.4/S10.075. info
 • KRAUS, Michal, Petra NOVÁKOVÁ a Jaroslav ŽÁK. Environmental Perspective of Thermal Insulation. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Nano, Bio, Greenand Space Techmologies for a Sustainable Future, Issue 6.4. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2018. s. 693-700, 8 s. ISBN 978-619-7408-71-3. doi:10.5593/sgem2018V/6.4/S10.086. info
 • KRAUS, Michal. Exploring determining factors of indoor environment quality (IEQ). In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Nano, Bio, Greenand Space Techmologies for a Sustainable Future, Issue 6.4. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2018. s. 701-706, 6 s. ISBN 978-619-7408-71-3. doi:10.5593/sgem2018V/6.4/S10.087. info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Air Quality Analysis of Residental Buildings. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017. s. 651-657, 7 s. ISBN 978-619-7408-13-3. doi:10.5593/sgem2017/62/S27.083. info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Perceived Indoor Thermal Conditions and Progresive Indoor Technologies. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017. s. 705-712, 8 s. ISBN 978-619-7408-13-3. doi:10.5593/sgem2017/62/S27.090. info
 • KRAUS, Michal. Assessment of Carrying Capacity of Timber Element Using SBRA Method. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/245/2/022008. Open Access info
 • KRAUS, Michal. Airtightness analysis relation to the construction system and material solution. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017. s. 481-486, 6 s. ISBN 978-619-7408-10-2. doi:10.5593/sgem2017/62/S26.061. info
 • KRAUS, Michal. Hygrothermal Analysis of Indoor Environment of Residential Prefabricated Buildings. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. 042071-42077. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/245/4/042071. Open Access info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Environment in Residential Prefabricated Buildings. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/245/4/042072. Open Access info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Particulate Matter Mass Concentration in Residential Prefabricated Buildings Related to Temperature and Moisture. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/245/4/042068. Open Access info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Noise Loading in Residential Prefabricated Buildings. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E.. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 8 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/245/8/082028. Open Access info
 • VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Michal KRAUS a Jiří ŠÁL. Additional Equipment for Soil Biodegradation. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Karaca O.,Torok I.,Ferrero A.M.. 3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2017. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 4 s. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/95/5/052010. info
 • VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Věra VOŠTOVÁ a Michal KRAUS. Mechanization for Optimal Landscape Reclamation. In Torok I.,Drusa M.,Yilmaz I.,Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M.. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 95 (2017): 3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017). vol. 95, issue 2. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 1755-1307. doi:10.1088/1755-1315/95/2/022042. Open Access info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Impact indoor air quality on productivity and performance. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2017: Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, vol. 17, issue 63. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-619-7408-29-4. doi:10.5593/sgem2017H/63/S27.112. info
 • KRAUS, Michal. Assessment and optimization of indoor environment in terms of hygro-thermal microclimate. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2017: Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, vol. 17, issue 63. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017. s. 777-784, 8 s. ISBN 978-619-7408-29-4. doi:10.5593/sgem2017H/63/S27.097. info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Environmental Perspective of Selected Interior Surface Materials. In Petr Hájek, Jan Tywoniak, Antonín Lupíšek, Kateřina Sojková. CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016. 1st edition. Prague: Grada Publishing, 2016. s. 1304-1311, 8 s. ISBN 978-80-271-0248-8. info
 • KRAUS, Michal, Petra BEDNÁŘOVÁ a Karel KUBEČKA. Risk Assessment of Airtightness of Building Envelope. In Applied Mechanics and Materials. Vol. 824 (2016). Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2016. s. 657-664, 8 s. ISSN 1662-7482. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.824.657. info
 • KRAUS, Michal. Airtightness as Key Factor of Sick Building Syndrome (SBS). In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016: Book 6 Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016. s. 439-445, 7 s. ISBN 978-619-7105-69-8. doi:10.5593/sgem2016B62. info
 • KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Determinative Factors of Building Airtightness. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016: Book 6 Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016. s. 541-548, 8 s. ISBN 978-619-7105-69-8. doi:10.5593/sgem2016B62. info
 • KRAUS, Michal a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Location as a Determinative Factor of Building Airtightness. In Marian Drusa,Isik Ylmaz, Marian Marschalko, Eva Coïsson and Andrea Segalini. Procedia Engineering. Volume 161. Netherlands: Elsevier BV, 2016. s. 1532-1537, 6 s. ISSN 1877-7058. doi:10.1016/j.proeng.2016.08.622. Open Access http://www.sciencedirect.com/ info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid a Michal KRAUS. Assessment of Selected Interior Flooring Materials on Indoor Air Quality. In Marian Drusa,Isik Ylmaz, Marian Marschalko, Eva Coïsson and Andrea Segalini. Procedia Engineering. Volume 161. Netherlands: Elsevier BV, 2016. s. 1527-1531, 6 s. ISSN 1877-7058. doi:10.1016/j.proeng.2016.08.621. Open Access http://www.sciencedirect.com/ info
 • KRAUS, Michal. Pairwaise Comparision of Determinants of Building Airtightness. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016. s. 577-584, 8 s. ISBN 978-619-7105-79-7. doi:10.5593/SGEM2016/HB63/S10.074. SGEM library info
 • KRAUS, Michal, Petra BEDNÁŘOVÁ a Karel KUBEČKA. Contemporary State and Development of a Concept of Passive House. Applied Mechanics and Materials, Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, Vol. 824, January 2016, s. 403-410. ISSN 1662-7482. info
 • KRAUS, Michal, Terezie VONDRÁČKOVÁ a Vladimír NÝVLT. Defects, faults and accidents of contemporary constructions. In Ingrid Juhásová Šenitková. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016. Volume 93, 2017. France: EDP Sciences, 2016. s. 03004-3010. ISBN 978-2-7598-9012-5. doi:10.1051/matecconf/201779303004. Open Acces info
 • KRAUS, Michal, Petra BEDNÁŘOVÁ, Karel KUBEČKA a Darja KUBEČKOVÁ. The importance of quality of realization on airtightness of building envelope. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015. s. 599-606, 8 s. ISBN 978-619-7105-43-8. info
 • KRAUS, Michal, Kateřina KUBENKOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. The Statistical Verification of Significance of Airtightness and Energy Performance. In Applied Mechanics and Materials. 1. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015. s. 1179-1182, 4 s. ISBN 978-3-03835-543-4. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.789-790.1179. info
 • ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ, Jiří LABUDEK a Michal KRAUS. Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. In Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. 1.vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 36-37, 2 s. ISBN 978-80-248-3661-4. info
 • KRAUS, Michal. The Possibilities of Application of Statistical Methods in Civil Engineering. In Mezinárodní Masarykova Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 3766-3771, 6 s. ISBN 978-80-87952-07-8. URL info
 • KRAUS, Michal a Darja KUBEČKOVÁ. Analysis of the Causes of Inadequate Building Airtighntess. In CER Comparative European Research 2014: Proceedings, research track of the 2nd Biannual CER Comparative European Research Conference: International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. : Sciemcee Publishing, 2014. s. 65-68, 4 s. ISBN 978-0-9928772-2-4. URL info

18. 9. 2019


Životopis: Ing. Michal Kraus, Ph.D. (učo 19514), verze: čeština(1), změněno: 18. 9. 2019 10:12, M. Kraus