Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
 • Katedra stavebnictví
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Katedry stavebnictví - odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ph.D. - 2015, obor Teorie konstrukcí, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
 • Ing. - 2011, obor Provádění staveb, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
 • Bc. - 2009, obor Architektura a stavitelství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Přehled zaměstnání
 • 04/2020 - dosud | Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická | Vedoucí Katedry stavebnictví
 • 02/2020 - 03/2020 | Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická | zástupce vedoucího Katedry stavebnictví
 • 2018 - dosud | Katedra ekonomie a managementu, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut, AMBIS | akademický pracovník - externí spolupráce
 • 2015 - dosud | Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická | odborný asistent
 • 2015 - dosud | Freelance Construction Consultant | stavební konzultant na volné noze
 • 2013 - 2014 | Výzkumné energetické centrum, VŠB – TUO | externí spolupráce, zaměřování a pasportizace budov
 • 2011 - 2013 | Lyon s.r.o. | externí stavební konzultant, stavebně – tepelná problematika
 • 2010 - 2010 | Norman Rouke Pryme s.r.o. | asistent TDI, pomocná administrativní činnost
 • 2009 - 2010 | Akastav, s.r.o. | odborná řízená praxe, stavebně – tepelná problematika
Pedagogická činnost
 • 2017 - dosud cvičící a přednášející předmětu Stavebně fyzikální aspekty budov (N_SFB)
 • 2017 - dosud Cvičící předmětu Budovy a prostředí (BDP)
 • 2017 - 2018 Garant předmětu Ateliér II (N_ATE_2)
 • 2017 - 2017 Garant předmětu Technologie staveb II (TES_2)
 • 2017 - 2017 Garant předmětu Typology of Residential and Civic Buildings (S_TBO)
 • 2015 - 2016 Garant předmětu Nízkoenergetické a pasivní stavby (ENS)
 • 2017 - 2017 Garant předmětu Projekt II ST (PRS_II)
 • 2016 - 2016 Garant předmětu Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb (ZPZ)
 • 2016 - 2016 Garant předmětu Progresivní technologie budov (PTV)
 • 2016 - 2016 Garant předmětu Sustainable Construction of Buildings (S_N_UVB)
 • 2016 - 2016 Cvičící předmětu Pozemní stavitelství III (POS_3a)
 • 2015 - dosud: Garant předmětů: 2015 - dosud: Přednášející předmětů 2015 - dosud: Cvičící předmětů: 2015 - dosud Vedoucí závěrečných prací (k únoru 2021: 49 bakalářských prací, 30 diplomové práce)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Kvalita vnitřního prostředí
 • Diagnostika vzduchotěsnosti budov a omezení nekontrolovatelné tepelné ztráty objektu
 • Integrovaný návrh nízkoenergetických, pasivních a energeticky nulových domů
 • Problematika energeticky efektivních budov dle principů udržitelné výstavby
 • Využití statistických metod a metod řízení kvality ve stavební praxi
Výzkumné programy a projekty
 • IGS201809 | Optimalizace variantního řešení obvodových plášťů budov | Interní grantová soutěž | VŠTE | březen 2018 – prosinec 2018| člen řešitelského týmu
 • SVV201802 | Adresná identifikace a analýza determinačních faktorů kvality vnitřního prostředí | Specifický VŠ výzkum | VŠTE | březen 2018 – prosinec 2018 | člen řešitelského týmu
 • ATCZ62, Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka, Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, leden 2017 - prosinec 2018, člen řešitelského týmu
 • SP2014/18, Možnosti aplikace statistických metod a analytických nástrojů ve stavební praxi, Specifický VŠ výzkum, leden 2014 – prosinec 2014, odpovědný řešitel
 • FRVŠ-TO – 3/11/2014, Biotické napadení omítek na zateplených fasádách, IRP/FRVŠ leden 2014 - prosinec 2014, člen řešitelského týmu
 • CZ.1.07/2.3.00 /20.0013, Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, březen 2011 – únor 2014, člen řešitelského týmu.
 • SP2013/27, Determinační faktory vzduchotěsnosti energeticky efektivních budov, Specifický VŠ výzkum, leden 2013 – prosinec 2013, odpovědný řešitel
 • SP2012/31, Diagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality, Specifický VŠ výzkum, leden 2012 – prosinec 2012, odpovědný řešitel
Akademické stáže
 • 2012: University of Portsmouth, Faculty of Technology, studijní výměnný pobyt Erasmus (3 měsíce)
Ocenění
 • Čestné uznání ČKAIT za diplomovou práci na téma "Technologie variantního provedení konstrukce obvodového pláště - Vyhodnocení variant z hlediska časové a finanční náročnosti" ve studijním programu Stavební inženýrství a studijním oboru Provádění staveb Fakulty stavební VŠB TU Ostrava
Významné aktivity a doplňková činnost
 • 2018 | Registrovaný oponent - 4. veřejné soutěže v programu TRIO
 • 2018 | Oponent - hodnotitel dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018
 • 2018 | Vyzvaný recenzent příspěvků časopisu Buildings (MDPI), 2x
 • 2016 - dosud | Člen zkušební komise SZZ (Bc. a Ing.), České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavitelství
 • 2017 | Vyzvaný recenzent British Journal of Applied Science & Technology, 1x
 • 2017 | Člen organizačního výboru: 9. mezinárodní vědecká konference BUILDING DEFECTS 2017 (SCOPUS a Web of Science), České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích,
 • 2017 - dosud | Registrovaný oponent Technologické agentury ČR
 • 2016 - dosud | Oponent závěrečných prací, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra stavitelství, 1x bakalářská práce.
 • 2016 | Člen organizačního výboru: 8. mezinárodní vědecká konference BUILDING DEFECTS 2016 (SCOPUS a Web of Science), České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích,
 • 2016 | Oponent závěrečných prací,Česká zemědělská univerzita v Praze, 2x diplomová práce.
 • 2016 | Recenzent konferenčních příspěvků: The 5th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP2016), 22. – 25. srpen 2016, Zhangjiajie, Hunan China
 • 2015 | Recenzent konferenčních příspěvků: The 4th International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (CEUP2015), 20. – 23. října 2015, Beijing, China
 • 2015 |Recenzent konferenčních příspěvků: International Conference Buildings and Environment 2015 (enviBUILD 2015), 15. – 16. října 2015. Faculty of Civil Engineering, STU in Bratislava
 • 2014 |Editor sborníku mezinárodní konference: 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction (SCOPUS a Web of Science), Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Vybrané publikace VŠTE
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. VOC Occurence in the Primary School - Case Study. In Trofymchuk O., Rivza B. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 23rd ed. Neuveden: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2023, p. 421-428. ISBN 978-619-7603-61-3. URL info
 • KRAUS, Michal, Aleš KAŇKOVSKÝ and Petra MACHOVÁ. Perceptions of the Senior Population on Mobility and Walkability in Small-Scale Cities. Online. In Marschalko M., Yilmaz I., Drusa M. WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM WMCAUS 2022. 7th ed. Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2023, p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-0-7354-4663-2. URL info
 • KRAUS, Michal, Aleš KAŇKOVSKÝ, Martin DĚDIČ and Tomáš NAVARA. Research and Development of an Innovative Building Data Warehouse (BDW) Line to Ensure Quality and Process Control in Constructions and Maintenance. In Trofymchuk O., Rivza B. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2023. 23rd ed. Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2023, p. 399-404. ISSN 1314-2704. URL info
 • KRAUS, Michal, Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ and Linda KUČEROVÁ. The Impact of Solar Shading Elements on Thermal Comfort. Online. In Zmeškal O., Pavlík Z., Jankovský O. AIP Conference Proceedings: 26th International Meeting of Thermophysics 2021. 2488th ed. Spojené státy: American Institute of Physics Inc., 2022, p. nestránkováno, 192 pp. ISBN 978-0-7354-4365-5. URL info
 • KAŇKOVSKÝ, Aleš and Michal KRAUS. Perception of space and mental maps: The case study of city Chotebor (Czechia). Online. In Yilmaz I., Marschalko M., Drusa M. 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS 2021). 1st ed. Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2022, p. nestránkováno, 5 pp. ISBN 978-0-7354-4266-5. URL info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid, Michal KRAUS and Petra MACHOVÁ. Preliminary study: Sleep and indoor environment quality. Online. In Yilmaz I., Marschalko M., Drusa M. 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS 2021). 1st ed. Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2022, p. nestránkováno, 5 pp. ISBN 978-0-7354-4266-5. URL info
 • MACHOVÁ, Petra and Michal KRAUS. Survey of exposure to electromagnetic field in a standard housing unit. Online. In Yilmaz I., Marschalko M., Drusa M. 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS 2021). 1. vyd. Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2022, p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-0-7354-4266-5. URL info
 • KRAUS, Michal. Mobility, Transport and Sustainable Urban Environment. Online. In Trofymchuk O., Rivza B. 22nd International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, SGEM 2022. 22nd ed. Albena, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2022, p. 249-255. ISBN 978-619-7603-48-4. URL info
 • KRAUS, Michal. Multicriteria Analysis of Vertical Greenery Systems and Green Facades. Online. In Trofymchuk O., Rivza B. 22nd International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, SGEM 2022. 22nd ed. Albena, Bulharsko: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2022, p. 257-263. ISBN 978-619-7603-48-4. URL info
 • JANDORA, Jan, Karel JANEČKA, Petr KONEČNÝ, Hana KOUTNÁ, Michal KRAUS, Aleš MAREK, Petr MATĚJKA, Jan PAŠEK, Josef REMEŠ and Eva WERNEROVÁ. Zpráva o aktuálním stavu na jednotlivých VŠ. 2. vyd. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2022, 85 pp. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Influence of Houseplants on the Indoor Environmental Quality. Online. In Trofymchuk O., Rivza B. 21st International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, SGEM 2021. 21st ed. Bulharsko (Albena): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2021, p. 155-160, 296 pp. ISBN 978-619-7603-36-1. URL info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid and Michal KRAUS. Case study of VOC emissions in Czech office buildings. Online. In Yilmaz I., Marschalko M., Drusa M. 6th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS 2021). 1st ed. Spojené státy americké: American Institute of Physics Inc., 2021, p. nestránkováno, 5 pp. ISBN 978-0-7354-4266-5. URL info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Level of Total Volatile Organic Compounds (TVOC) in the context of Indoor Air Quality (IAQ) in Office Buildings. Online. In Juhásová Šenitková, I. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 11th International Conference Building Defects 2019). 1st ed. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2020, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/728/1/012012. info
 • ŽÁK, Jaroslav, Michal KRAUS, Petra MACHOVÁ and Jan PLACHÝ. Smart Green Bridge - Wildlife Crossing Bridges of New Generation. Online. In Juhásová Šenitková, I. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, volume 728, issue 1 (11th International Conference Building Defects 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2020, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/728/1/012010. info
 • KUBEČKOVÁ, Darja, Michal KRAUS, Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ and Magdaléna VRBOVÁ. The indoor microclimate of prefabricated buildings for housing: Interaction of environmental and construction measures. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, vol. 1, No 12, p. 1-20. ISSN 2071-1050. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/su122310119. URL info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. VOCs Emission Simulation of Common Flooring Materials. Online. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020, p. 1-7. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/960/4/042093. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Environmental Quality Determinants in the Buildings. Online. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020, p. 1-6. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/960/4/042092. info
 • KRAUS, Michal, Kateřina ŽÁKOVÁ and Jaroslav ŽÁK. Biochar for Vertical Greenery Systems. Energies. Basel: MDPI, 2020, vol. 13, No 23, p. 1 - 13. ISSN 1996-1073. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/en13236320. URL info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Economic evaluation of the environmental impacts of current systems of flat roofs. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2020: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future. Neuveden: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2020, p. 555-560. ISSN 1314-2704. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2020/6.1/s27.071. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor NOx pollution of indoor working environment. Online. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2020: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future. Neuveden: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2020, p. 567-572. ISSN 1314-2704. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2020/6.1/s27.073. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Risk and integrative approach to indoor environment quality in buildings. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2020. Neuveden: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2020, p. 625-630. ISSN 1314-2704. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2020/6.1/s27.081. info
 • KRAUS, Michal, Kateřina ŽÁKOVÁ and Jaroslav ŽÁK. Economic-Environmental and Technological Assessment of ETICS. In Svatopluk Kapounek, Hana Vránová. 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020). 1st ed. Brno, Czech Republic: Mendel University in Brno, 2020, p. 314-319. ISBN 978-80-7509-734-7. URL info
 • FOŘT, Jan, Jan KOČÍ, Jaroslav POKORNÝ, Luboš PODOLKA and Michal KRAUS. Characterization of Responsive Plasters for Passive Moisture and Temperature Control. Applied Sciences. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, vol. 2020, 10 (24), p. 1-16. ISSN 2076-3417. URL info
 • KRAUS, Michal. The Impact of Public Greenery on the Quality of Life in Cities. Online. In neuvedeno. 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, SGEM 2020. 20th ed. Bulharsko (Albena): STEF92 Technology, 2020, p. 351-357, 403 pp. ISBN 978-619-7603-19-4. URL info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. A Study of Perceived Air Quality and Odours. Online. In Drusa M.,Coisson E.,Marschalko M.,Dabija A.-M.,Rybak J.,Decky M.,Segalini A.,Yilmaz I. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 9 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2018). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/471/9/092004. Open Acess info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Impact of Material Surface Roughness on the Concentration of Particulate Emission. Online. In Drusa M.,Coisson E.,Marschalko M.,Dabija A.-M.,Rybak J.,Decky M.,Segalini A.,Yilmaz I. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 471, Issue 9 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2018). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/471/9/092089. Open Acess info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid and Michal KRAUS. Seasonal and Floor Variations of Indoor Radon Concentration. Online. In Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M.,Drusa M.,Yilmaz I.,Torok I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 221, Issue 1 (3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2018). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1755-1307. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/221/1/012127. Open Acess info
 • KRAUS, Michal and Petra NOVÁKOVÁ. Assessment of the Indoor Environment for Education. Online. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 290, Issue 1 (Central Europe towards Sustainable Building 2019, CESB2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 1755-1307. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/290/1/012144. Open Acess info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Assessment of the Sustainability of the Flat Roof Systems. In neuvedeno. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019. 6.2. Sofia, Bulgaria: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019, p. 387-394. ISBN 978-619-7408-89-8. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2019/6.2/S27.049. info
 • KRAUS, Michal. Green Construction as Essential Approach in Sustainable Design: Comprehensive Review. In neuvedeno. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019. 6.2. Sofia, Bulgaria: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019, p. 465-470. ISBN 978-619-7408-89-8. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2019/6.2/S27.059. info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid and Michal KRAUS. Investigation of Indoor Air Quality in the Nursery School. In neuvedeno. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 6.2. Sofia, Bulgaria: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019, p. 487-494. ISBN 978-619-7408-89-8. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2019/6.2/S27.062. info
 • MACHOVÁ, Petra and Michal KRAUS. Carbon Dioxide Concentration in the Bedroom for Various Natural Ventilation Modes. Online. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 603, Issue 5 (4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/603/5/052100. info
 • KRAUS, Michal and Petra MACHOVÁ. Gender Differences in Perception of Indoor Environmental Quality (IEQ). Online. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 603, Issue 5 (4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/603/5/052084. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Life-Cycle Assessment of Sustainable Foundation Systems of Buildings. Online. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 603, Issue 5 (4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/603/5/052078. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Material VOC Emissions and Indoor Air Quality Simulation. Online. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 603, Issue 5 (4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2019). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/603/5/052082. info
 • KRAUS, Michal. Color as a Psychological Agent to Perceived Indoor Environmental Quality. Online. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5th ed. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019, p. 1-5. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/603/5/052097. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. TVOC emissions from building materials and ventilation rate – Case study. In neuveden. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.2. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2019, p. 309-315. ISBN 978-619-7408-89-8. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2019/6.2/S26.040. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Sustainability assessment of rainwater harvesting. In Grinberga-ZaliteG. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.3. 1. vyd. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019, p. 499-504. ISBN 978-619-7408-99-7. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2019V/6.3. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Energy performance of the commercial buildings with the glass facades. In Grinberga-ZaliteG. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.3. 1st ed. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019, p. 421-427. ISBN 978-619-7408-99-7. URL info
 • KRAUS, Michal and Petra MACHOVÁ. Life-cycle assessment of the contemporary standardized wall systems. Online. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279th ed. Francie: EDP Sciences, 2019, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 2261-236X. URL info
 • KRAUS, Michal and Petra MACHOVÁ. Assessment of indoor air quality in university classrooms. Online. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279th ed. Francie: EDP Sciences, 2019, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 2261-236X. URL info
 • KRAUS, Michal. Risk assessments of contemporary accidents in construction industry. Online. In Ingrid Juhásová Šenitková. MATEC Web of Conferences 146 (2018): 9th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2017). Volume 146, 2018. Francie: EDP Sciences, 2018, p. nestránkováno, 6 pp. ISBN 978-2-7598-9032-3. Available from: https://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201814603004. Open Access info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid, Michal KRAUS and Petra NOVÁKOVÁ. Budovy a prostředí: Adresná identifikace, analýza výskytu a metodologie optimalizace vybraných složek vnitřního prostředí budov (Buildings and Environment: Address Identification, Occurrence Analysis, and Methodology of Optimization of Selected Components of the Indoor Environment). 1st ed. Stalowa Wola, Polsko: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, 278 pp. ISBN 978-83-63767-31-0. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Impact of hygro-thermal conditions on indoor air quality. In neuvedeno. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Volume 18 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.3. 1st ed. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018, p. 589-596. ISBN 978-619-7408-52-2. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2018/6.3. info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid and Michal KRAUS. Indoor air quality of environment used for education. In neuvedeno. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Volume 18 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.3. 1st ed. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018, p. 597-604. ISBN 978-619-7408-52-2. info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid and Michal KRAUS. Indoor TVOC and odor pollution – Chemical and sensory assessment using the glass test chamber. JP Journal of Heat and Mass Transfer. Allahabad: Pushpa Publishing House, 2018, vol. 15, No 3, p. 653-673. ISSN 0973-5763. Available from: https://dx.doi.org/10.17654/HM015030653. info
 • KRAUS, Michal. Airtighntess of energy-efficient buildings in the UK. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Nano, Bio, Greenand Space Techmologies for a Sustainable Future, Issue 6.4. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2018, p. 605-612. ISBN 978-619-7408-71-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2018V/6.4/S10.075. info
 • KRAUS, Michal, Petra NOVÁKOVÁ and Jaroslav ŽÁK. Environmental Perspective of Thermal Insulation. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Nano, Bio, Greenand Space Techmologies for a Sustainable Future, Issue 6.4. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2018, p. 693-700. ISBN 978-619-7408-71-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2018V/6.4/S10.086. info
 • KRAUS, Michal. Exploring determining factors of indoor environment quality (IEQ). In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018: Nano, Bio, Greenand Space Techmologies for a Sustainable Future, Issue 6.4. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2018, p. 701-706. ISBN 978-619-7408-71-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2018V/6.4/S10.087. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Air Quality Analysis of Residental Buildings. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 651-657. ISBN 978-619-7408-13-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/62/S27.083. info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid and Michal KRAUS. Perceived Indoor Thermal Conditions and Progresive Indoor Technologies. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 705-712. ISBN 978-619-7408-13-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/62/S27.090. info
 • KRAUS, Michal. Assessment of Carrying Capacity of Timber Element Using SBRA Method. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 2 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/2/022008. Open Access info
 • KRAUS, Michal. Airtightness analysis relation to the construction system and material solution. In 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2017: Volume 17 Nano, Bio and Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, Issue 62. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 481-486. ISBN 978-619-7408-10-2. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017/62/S26.061. info
 • KRAUS, Michal. Hygrothermal Analysis of Indoor Environment of Residential Prefabricated Buildings. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. 042071-42077. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/4/042071. Open Access info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Environment in Residential Prefabricated Buildings. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/4/042072. Open Access info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Particulate Matter Mass Concentration in Residential Prefabricated Buildings Related to Temperature and Moisture. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 4 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/4/042068. Open Access info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Noise Loading in Residential Prefabricated Buildings. Online. In Marschalko M.,Drusa M.,Rybak J.,Yilmaz I.,Segalini A.,Coisson E. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 245, Issue 8 (World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2017). 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 1757-8981. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/245/8/082028. Open Access info
 • VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Michal KRAUS and Jiří ŠÁL. Additional Equipment for Soil Biodegradation. Online. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Karaca O.,Torok I.,Ferrero A.M. 3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2017. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 4 pp. ISSN 1755-1307. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/95/5/052010. info
 • VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Věra VOŠTOVÁ and Michal KRAUS. Mechanization for Optimal Landscape Reclamation. Online. In Torok I.,Drusa M.,Yilmaz I.,Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 95 (2017): 3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2017). vol. 95, issue 2. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017, p. nestránkováno, 6 pp. ISSN 1755-1307. Available from: https://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/95/2/022042. Open Access info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Impact indoor air quality on productivity and performance. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2017: Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, vol. 17, issue 63. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-619-7408-29-4. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017H/63/S27.112. info
 • KRAUS, Michal. Assessment and optimization of indoor environment in terms of hygro-thermal microclimate. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2017: Nano, Bio, Green and Space - Technologies for a Sustainable Future, vol. 17, issue 63. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, p. 777-784. ISBN 978-619-7408-29-4. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2017H/63/S27.097. info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid and Michal KRAUS. Environmental Perspective of Selected Interior Surface Materials. In Petr Hájek, Jan Tywoniak, Antonín Lupíšek, Kateřina Sojková. CESB16 - Central Europe towards Sustainable Building 2016. 1st edition. Prague: Grada Publishing, 2016, p. 1304-1311. ISBN 978-80-271-0248-8. info
 • KRAUS, Michal, Petra BEDNÁŘOVÁ and Karel KUBEČKA. Risk Assessment of Airtightness of Building Envelope. Online. In Applied Mechanics and Materials. Vol. 824 (2016). Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2016, p. 657-664. ISSN 1662-7482. Available from: https://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.824.657. info
 • KRAUS, Michal. Airtightness as Key Factor of Sick Building Syndrome (SBS). In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016: Book 6 Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016, p. 439-445. ISBN 978-619-7105-69-8. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2016B62. info
 • KRAUS, Michal and Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Determinative Factors of Building Airtightness. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016: Book 6 Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, Volume II. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016, p. 541-548. ISBN 978-619-7105-69-8. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/sgem2016B62. info
 • KRAUS, Michal and Pavlína CHARVÁTOVÁ. Location as a Determinative Factor of Building Airtightness. Online. In Marian Drusa,Isik Ylmaz, Marian Marschalko, Eva Coïsson and Andrea Segalini. Procedia Engineering. Volume 161. Netherlands: Elsevier BV, 2016, p. 1532-1537. ISSN 1877-7058. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.622. Open Access http://www.sciencedirect.com/ info
 • JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid and Michal KRAUS. Assessment of Selected Interior Flooring Materials on Indoor Air Quality. Online. In Marian Drusa,Isik Ylmaz, Marian Marschalko, Eva Coïsson and Andrea Segalini. Procedia Engineering. Volume 161. Netherlands: Elsevier BV, 2016, p. 1527-1531, 6 pp. ISSN 1877-7058. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.621. Open Access http://www.sciencedirect.com/ info
 • KRAUS, Michal. Pairwaise Comparision of Determinants of Building Airtightness (Pairwaise Comparision of Determinant of Building Airtightness). In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2016, p. 577-584. ISBN 978-619-7105-79-7. Available from: https://dx.doi.org/10.5593/SGEM2016/HB63/S10.074. SGEM library info
 • KRAUS, Michal, Petra BEDNÁŘOVÁ and Karel KUBEČKA. Contemporary State and Development of a Concept of Passive House. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016, Vol. 824, January 2016, p. 403-410. ISSN 1662-7482. info
 • KRAUS, Michal, Terezie VONDRÁČKOVÁ and Vladimír NÝVLT. Defects, faults and accidents of contemporary constructions. Online. In Ingrid Juhásová Šenitková. MATEC Web of Conferences 93 (2017): 8th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2016. Volume 93, 2017. France: EDP Sciences, 2016, p. 03004-3010. ISBN 978-2-7598-9012-5. Available from: https://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201779303004. Open Acces info
 • KRAUS, Michal, Petra BEDNÁŘOVÁ, Karel KUBEČKA and Darja KUBEČKOVÁ. The importance of quality of realization on airtightness of building envelope. In 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015, p. 599-606. ISBN 978-619-7105-43-8. info
 • KRAUS, Michal, Kateřina KUBENKOVÁ and Darja KUBEČKOVÁ. The Statistical Verification of Significance of Airtightness and Energy Performance. In Applied Mechanics and Materials. 1. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2015, p. 1179-1182. ISBN 978-3-03835-543-4. Available from: https://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.789-790.1179. info
 • ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ, Jiří LABUDEK and Michal KRAUS. Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. In Stavební tepelné izolace pro svislé konstrukce. 1.vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014, p. 36-37. ISBN 978-80-248-3661-4. info
 • KRAUS, Michal. The Possibilities of Application of Statistical Methods in Civil Engineering (The Possibilities of Applications of Statistical Methods in Civil Engineering). In Mezinárodní Masarykova Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014, p. 3766-3771. ISBN 978-80-87952-07-8. URL info
 • KRAUS, Michal and Darja KUBEČKOVÁ. Analysis of the Causes of Inadequate Building Airtighntess. In CER Comparative European Research 2014: Proceedings, research track of the 2nd Biannual CER Comparative European Research Conference: International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries. Sciemcee Publishing, 2014, p. 65-68. ISBN 978-0-9928772-2-4. URL info

2021/02/20


Životopis: Ing. Michal Kraus, Ph.D. (učo 19514), verze: čeština(1), změněno: 20. 2. 2021 12:15, M. Kraus