Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.
Pracoviště
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice
Funkce na pracovišti
 • Kvestor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • PhD. - 2018 - Žilinská univerzita v Žilině, obor: Ekonomika a manažment podniku
 • MBA - 2018, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, zaměření: Finanční management
 • Ing. - 2011, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích., obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
Přehled zaměstnání
 • 2017 Znalec oboru Stavebnictví, odvětví stavebnictví, specializace stavby průmyslové, zemědělské, obytné
 • 2016 Členem komise předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace nemovitostí
 • 2015 - dosud Odhadce – Oceňování majetku pro věci nemovité; Oceňování majetku pro obchodní závod
 • 2015 - dosud Znalec v oboru Ekonomika, odvětví: ceny a odhady, specializace: nemovitostí
 • 2015 - dosud Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav znalectví a oceňování, asistent
 • 2014 - dosud ITB Engineering & Production s.r.o., jednatel
 • 2014 - dosud Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o., jednatel
 • 2013 - dosud Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, kvestor
 • 2013 - 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v ČR, Expert VŠ
 • 2011 - 2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, finanční manažer
Pedagogická činnost
 • Oceňování nemovitostí Oceňování nehmotného majetku
Vybrané publikace
 • VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Using artificial intelligence in company management. In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V.. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2020. s. 422-429, 8 s. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_51. info
 • CEPEL, Martin, Jan DVORSKÝ, Elena GREGOVÁ a Jaromír VRBKA. Business environment quality model in the SME segment. Transformations in Business & Economics, Vilnius, Lithuania: Vilnius University, 2020, roč. 19, č. 1, s. 262-283. ISSN 1648-4460. URL info
 • KLIEŠTIK, Tomáš, Katarína VALÁŠKOVÁ, George LAZAROIU, Mária KOVÁČOVÁ a Jaromír VRBKA. Remaining financially healthy and competitive: The role of financial predictors. Journal of Competitiveness, Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, roč. 12, č. 1, s. 74-92. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2020.01.05. URL info
 • HORÁK, Jakub, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Support vector machine methods and artificial neural networks used for the development of bankruptcy prediction models and their comparison. Journal of Risk and Financial Management, Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 13, č. 3, s. nestránkováno. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm13030060. URL info
 • VRBKA, Jaromír. Altman model for prediction of financial health within Polish enterprises. In Uslu, F.. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1198-1205, 8 s. ISBN 978-605-82433-8-5. info
 • VRBKA, Jaromír. The use of neural networks to determine value based drivers for SMEs operating in the rural areas of the Czech Republic. Oeconomia Copernicana, Olsztyn, Poland: Instytut Badań Gospodarczych, 2020, roč. 11, č. 2, s. 325-346. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/OC.2020.014. URL info
 • VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Assessing of financial health of companies engaged in mining and extraction using methods of complex evaluation of enterprises. In Ashmarina, S., Vochozka, M.. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 321-333, 13 s. ISBN 978-3-030-11753-5. info
 • VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Estimation of the development of the Euro to Chinese Yuan exchange rate using artificial neural networks. In Horák, J.. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101030. info
 • VRBKA, Jaromír, Zuzana ROWLAND a Petr ŠULEŘ. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the EU and the PRC trade balance. In Horák, J.. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101031. info
 • VRBKA, Jaromír, Veronika MACHOVÁ, Jan MAREČEK a Jakub HORÁK. Determining the market rent of a medical facility on a specific example. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 330-334. ISSN 1804-7890. info
 • ASHANDER, Laura, Jana KLIESTIKOVA, Pavol DURANA a Jaromír VRBKA. The decision-making logic of big data algorithmic analytics. Contemporary Readings in Law and Social Justice, New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 11, č. 1, s. 57-62. ISSN 1948-9137. doi:10.22381/CRLSJ11120199. URL info
 • VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Considering seasonal fluctuations in equalizing time series by means of artificial neural networks for predicting development of USA and People ́s Republic of China trade balance. Littera Scripta, České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 2, s. 178-193. ISSN 1805-9112. doi:10.36708/Littera_Scripta2019/2/0. info
 • VRBKA, Jaromír a Georgeta Anca Petre LUTAN. Evaluation of the effects of intervention programs for unemployed: An overview of methods. Ekonomicko-manazerske spektrum, Žilina: University of Zilina, 2019, roč. 13, č. 2, s. 56-67. ISSN 1337-0839. info
 • HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Jaromír VRBKA. Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace. Trendy v podnikání, Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 44-52. ISSN 1805-0603. info
 • JUNGA, Petr, Jaromír VRBKA a Tomáš KRULICKÝ. Determining financial compensation in the case of agricultural land expropriation – new methodology. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 101-106. ISSN 1804-7890. info
 • VRBKA, Jaromír, Petr JUNGA a Tomáš KRULICKÝ. Methodology for determining the rate of return on rental of built-up land. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 364-370. ISSN 1804-7890. info
 • HOLLOWELL, Jane Catherine, Boris KOLLÁR, Jaromír VRBKA a Erika KOVALOVÁ. Cognitive decision-making algorithms for sustainable manufacturing processes in Industry 4.0: Networked, smart, and responsive devices. Economics, Management, and Financial Markets, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 4, s. 9-15. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14420191. URL info
 • FIELDEN, Anna, Lucia MICHÁLKOVÁ, Jaromír VRBKA a Maria LYAKINA. Smart sustainable data-driven manufacturing: Cyber-physical production systems and internet of things sensing networks. Journal of Self-Governance and Management Economics, New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 7, č. 4, s. 7-13. ISSN 2377-0996. doi:10.22381/JSME7420191. URL info
 • VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ a Jakub HORÁK. Analysis of companies operating in the construction industry in the Czech Republic based on Kohonen networks - identification of leaders in the field. In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Prague: OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, UNIV ECONOMICS, 2019. s. 1017 - 1028, 12 s. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0. info
 • VRBKA, Jaromír a Svetlana ASHMARINA. Enterprise creditworthiness and preventing risks of debts. 1. vyd. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019. 182 s. ISBN 978-80-7468-152-3. info
 • VRBKA, Jaromír, Elvira NICA a Ivana PODHORSKÁ. The application of Kohonen networks for identification of leaders in the trade sector in Czechia. Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Poland: Institute of Economic Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 739-761. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.034. URL info
 • VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 195-208. ISSN 1339-3189. info
 • VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 229-236. ISSN 1339-3189. info
 • ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Stanovení tržní hodnoty pozemku za účelem jeho prodeje. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 147-152. ISSN 1339-3189. info
 • VOCHOZKA, Marek, Gabibulla KHASAEV, Jan MAREČEK, Jaromír VRBKA a Veronika MACHOVÁ. Inventory management in manufacturing company. 1st. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 142 s. ISBN 978-80-7468-123-3. info
 • KLIEŠTIK, Tomáš, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Polsko: Inst Economic Research-Poland, 2018, roč. 13, č. 3, s. 569-593. ISSN 2353-3293. doi:10.24136/eq.2018.028. info
 • ASHMARINA, Svetlana, Elena KANDRASHINA, Anna ZOTOVA, Marek VOCHOZKA, Zuzana ROWLAND, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Research on Development Trends and Tendencies of the Higher Education System in Russia and in the World. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 132 s. ISBN 978-80-7468-129-5. info
 • RALSTON, Simone, Tomáš KLIEŠTIK, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. Are pervasive systems of fake news provision sowing confusion? The role of digital media platforms in the production and consumption of factually dubious content. Geopolitics, History, and International Relations, New York, United States: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 10, č. 2, s. 30-36. ISSN 1948-9145. info
 • KHASAEV, Gabibulla, Marek VOCHOZKA a Jaromír VRBKA. Creating a comprehensive enterprise evaluation method. 1. vyd. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018. 174 s. ISBN 978-80-7468-136-3. info
 • RANKI, Constance, Jaromír VRBKA, Katarina VALÁŠKOVÁ a Judith OLAH. Objectifying women´s bodies in the workplace: Gender-based misconduct, egregious sexual pressure, and misogynistic practices. Contemporary Readings in Law and Social Justice, New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 10, č. 2, s. 71-77. ISSN 1948-9137. info
 • MACHOVÁ, Veronika a Jaromír VRBKA. Value generators for businesses in agriculture. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. s. 1123-1132, 11 s. ISBN 978-80-87990-14-8. info
 • KRÁL, Pavol, Hussam MUSA, George LAZAROIU, Mária MIŠANKOVÁ a Jaromír VRBKA. Comprehensive assessment of the selected indicators of financial analysis in the context of failing companies. Journal of International Studies, Szczecin, Polsko: Centre of Sociological Research, 2018, roč. 11, č. 4, s. 282-294. ISSN 2071-8330. info
 • HARDINGHAM, Eileen, Jaromír VRBKA, Tomáš KLIEŠTIK a Jana KLIEŠTIKOVÁ. Will cognitive technology-driven automation lead to economic growth? Journal of Self-Governance and Management Economics, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 6, č. 4, s. 13-18. ISSN 2329-4175. info
 • VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Přehled metod komplexního hodnocení podniků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 247 s. ISBN 978-80-7468-119-6. info
 • VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Jaromír VRBKA a Svetlana ASCHMARINA. Specific performance evaluation of medium-sized enterprise operating in the automotive industry using modern methods of evaluation on concrete example in the conditions of the Slovak Republic. Journal of Valuation and Expertness, České Budějovice, Česká republika: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 9-27. ISSN 2533-6258. info
 • GRODA, Bořivoj a Jaromír VRBKA. Prediction of stock price developments using the Box-Jenkins method. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901007. info
 • VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Stock price development forecasting using neural networks. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901032. info
 • RONZHINA, Natalia V., Gennadij M. ROMANTSEV, Vladimir A. PISKONOV a Jaromír VRBKA. Economic laws of division and changing the labor in the system of contemporary vocational education determination. IEJME - Mathematics Education, Netherlands: LOOK Academic Publishers, 2016, roč. 11/2016, č. 7, s. 2788-2799. ISSN 2468-4945. info
 • STEHEL, Vojtěch, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Using neural networks for determining creditworthiness for the purpose of providing bank loan on the example of construction companies in South Region of Czech Republic. Ekonomicko-manažerské spektrum, Žilina: EDIS, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 62-73. ISSN 1337-0839. info
 • ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Using artificial neural networks for prediction of key indicators of a company in global world. In Klieštik, T.. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, PTS I-V. 1. vyd. Žilina, Slovensko: Žilina, Slovensko, 2016. s. 1896-1903, 8 s. ISBN 978-80-8154-191-9. info
 • VRBKA, Jaromír a Marek VOCHOZKA. Evaluation of the effectiveness of management at the Institute of Technology and Business in České Budějovice. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 1340-1350, 11 s. ISBN 978-80-87927-04-5. info

10. 3. 2020


Životopis: Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD. (učo 10761), verze: čeština(1), změněno: 10. 3. 2020 10:12, J. Vrbka