N_SRK Statické řešení konstrukcí

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2019
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Josef Musílek, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_SRK/K5: So 9. 11. 8:00–9:30 B3, 9:40–11:10 B3, So 16. 11. 9:40–11:10 B2, 11:25–12:55 B2, 13:05–14:50 B2, So 23. 11. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, 11:25–12:55 B2, L. Podolka
N_SRK/P01: Út 16:30–18:00 E4, L. Podolka
N_SRK/S01: St 14:50–16:20 D515, J. Musílek
Předpoklady
Znalosti z předmětu Dřevěné a ocelové konstrukce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Obeznámit studenty se všeobecnými zásadami, principi a metodami staticko-konstrukčního řešení nosných konstrukci patrových budov a halových konstrukci, s důrazem na jejich dispoziční a výškové uspořádání, zatížení, statický systém, statickou analýzu, navrhování a posuzovaní jednotlivých prutu, uzlu a celé konstrukce, s ohledem na rozhodující mezní stavy únosnosti a použitelnosti a platné technické normy.
Výstupy z učení
Student umí navrhnout halovou konstrukci z ocele a vícepodlažní konstrukci z ocele, nebo ocelobetonu.
Osnova
  • PATROVÉ BUDOVY 1. Návrh konstrukčního systému 2. Dispoziční řešení 3. Zvláštní konstrukční systémy 4. Stropní konstrukce 5. Sloupy 6. Vertikální ztužidla HALY 7. Dispoziční řešení 8. Zatížení hal 9. Prostorová tuhost konstrukce haly 10. Střešní konstrukce 11. Příčné vazby 12. Sloupy 13. Podélné svislé ztužidlo haly a obvodové stěny
Literatura
    povinná literatura
  • SOKOL, Z., WALD, F. Ocelové konstrukce: Tabulky. Praha: ČVUT, 2010. ISBN 978-80-01-04655-5.
  • STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce I. Praha : ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04800-9.
    neurčeno
  • VRANÝ, T., JANDERA M., ELIÁŠOVÁ M.: Ocelové konstrukce 2. Praha: ČVUT, 2009. ISBN 80-01-04368-1
  • ELIÁŠOVÁ, M., SOKOL, Z. Ocelové konstrukce 1 : příklady. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-03906-9.
  • JUHÁS, Pavol. Oceľové konštrukcie a ich zhotovovanie. 1.vyd. České Budějovice: VŠTE, 2015. 110 s. info
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky77
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál5278
Příprava na závěrečný test1919
Účast na přednáškách2626
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
Průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Podmínkou přihlášení ke zkoušce je splnit požadavky cvičení. Výkresy budou předloženy ke kontrole dle harmonogramu na IS. Povinná účast na cvičení. Možné 3 absence. bez omluvy. Předmět je ukončen závěrečným testem. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, léto 2021, zima 2021, zima 2022.