N_BIM Management životního cyklu stavby

Institute of Technology and Business in České Budějovice
winter 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_BIM/S01: Thu 13:05–14:35 D315, V. Nývlt
Prerequisites
At least basic knowledge of 3D modeling, eg. systems: ArchiCAD, Revit or Allplan
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 60 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/60, only registered: 0/60
Course objectives supported by learning outcomes
Cílem předmětu je naučit posluchače porozumět významu řízení „stavebních“ znalostí“ (snad lépe znalostí o investičních, stavebních a provozních procesech stavby). Posluchači budou umět pracovat s datovým modelem stavby, vzniklým klasickým způsobem 3D modelování tak, aby s modelem byli schopni na bázi řízení informací podporovat další následné stavební procesy – koordinace stavebního projektu do fáze projektu pro stavební povolení, podpora řízení kvalitních výběrových řízení dodavatele, řízení stavebního díla, jeho etapizace a minimalizace kolizí, řízení logistiky stavebních prvků pro stavbu (výběr subdodavatelů, dodávky správné kvality, množství a v čase), řízení informací nutných pro předání investorovi po kolaudaci. Posluchači se naučí také porozumět stupni detailu i potřebných informací o stavebních prvcích v průběhu celého procesu – LOD Level of Development – a jeho standardizace pro potřeby projektanta, investora, dodavatele a facility manažera. Rovněž pochopí a procvičí způsoby komunikace (např. na bázi SW 4projects) v rámci celého BIM týmu, tj. od investora po dodavatele a způsobech práce BIM manažera, který tento tým metodicky koordinuje a kontroluje. Krátké seznámení posluchačů proběhne i nad datovým formátem IFC ve verzi, která bude daný rok výuky dostupná.
Syllabus
  • 1. Úvod do BIM ve smyslu Management 2. Building Life Cycle 3. BIM (Modeling) 4. BIM – Structures specifications 5. BIM – TZB (MEP specification, HVAC specification) 6. BIM – time scale 7. BIM and manfacturing (výroba stavebních dílů, výstavba) 8. Managing building processes 9. BIM a FM 10. BIM – LOD, význam pro standardizaci 11. BIM a accounting a budgeting 12. Managing BIM teams 13. Perspektivy dalšího vývoje BIM v dlouhodobém časovém horizontu
Literature
  • ČERNÝ, M. BIM příručka. Praha: Odborná rada pro BIM, 2013. info
Forms of Teaching
Lecture
Consultation
Teaching Methods
Frontal Teaching
Critical Thinking
Teaching Supported by Multimedia Technologies
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for Lectures26 
Preparation for the Final Test26 
Attendance on Lectures26 
Total:780
Assessment Methods and Assesment Rate
Exam – written
Exam conditions
Celková klasifikace předmětu, tj. body za test: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms winter 2018, summer 2019, winter 2019.
  • Enrolment Statistics (winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/winter2017/N_BIM