N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika

Institute of Technology and Business in České Budějovice
winter 2016
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. Karel Jeřábek, CSc. (seminar tutor)
Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D.
Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Supplier department: Department of Civil Engineering - Faculty of Technology - Rector - Institute of Technology and Business in České Budějovice
Timetable of Seminar Groups
N_BMP/K1: Sat 8. 10. 8:00–9:30 A4, 9:40–11:10 A4, 11:25–12:55 A4, Sat 12. 11. 8:00–9:30 A4, 9:40–11:10 A4, 11:25–12:55 A4, T. Vondráčková
Prerequisites (in Czech)
FORMA ( K )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/70, only registered: 0/70
Course objectives supported by learning outcomes (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout základní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. Součástí předmětu je jednak představit studentům základní legislativní rámec problematiky, ale i povinnosti zúčastněných osob na staveništi. Prezentovány budou i práce ve výškách, školení osob provádějících tyto práce a rizika s nimi spojená. Zároveň budou definovány základní skupiny manipulačních prostředků využívaných v různých procesech při manipulaci s materiálem ve stavebnictví.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Bezpečnostní management a řešení krizových situací 2. Legislativní rámec BOZP v ČR a směrnice EU 3. Plány BOZP na staveništích 4. Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby 5. Zadavatelé a zhotovitelé staveb ve vztahu k BOZP 6. Bezpečnost práce při provádění stavebních prací 7. Základní rozdělení manipulačních prostředků 8. Manipulační prostředky pro sypké materiály 9. Manipulační prostředky pro kusové materiály 10. Manipulátory 11. Manipulace v rámci zemních prací 12. Manipulace ve výškách 13. Manipulace ve skladech
Literature
  required literature
 • ČESKO: zákon č. 309/200S Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Řízení projektů ve výstavbě, ČVUT v Praze 2012, ISBN 978-80-01-05163-4
 • VANĚK A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Vydavatelství AV CR Academia Praha, 2003. ISBN 80-20-1045-9
 • POHL, R.: Úvod do dopravní a manipulační techniky I. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2002, 335 s. ISBN 80-01-02292
 • NOVÁK, J., HAČKAJLOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, J.: Ekonomika a management, ČVUT v Praze2004, ISBN 80-01-03051-2
 • JEŘÁBEK, K., HELEBRANT, F., JURMAN, J., VOŠTOVÁ, V.: Stroje pro zemní práce. Silnicní stroje. VŠB TU Ostrava, 1995. ISBN 80-7078-389-3.
Forms of Teaching
Lecture
Consultation
Teaching Methods
Frontal Teaching
Group Teaching - Cooperation
Individual Work– Individual or Individualized Activity
Student Workload
ActivitiesNumber of Hours of Study Workload
Daily StudyCombined Study
Preparation for Lectures 26
Preparation for the Final Test 10
zpracování samostatné práce (in Czech) 16
Attendance on Lectures 26
Total:078
Exam conditions
Grading of the course: Seminar tasks: maximum 30% (0-30 points), Final Test: maximum 70% (0-70 points). Successful graduates of the course have to get totally at least 70 points: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms winter 2017, winter 2018, winter 2019, winter 2020.
 • Enrolment Statistics (winter 2016, recent)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/course/vste/winter2016/N_BMP