N_BOZP Navazující studium BOZP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Jana Brcková
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_BOZP/D: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
N_BOZP/L2_K1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
N_BOZP/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Student prokáže znalosti z této oblasti v testu.
Osnova
  • 1. BOZP 2. Požární ochrana a prevence
Organizační formy výuky
samostudium
Komplexní výukové metody
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na závěrečný test2020
samostudium odb. materiálů3030
test22
Celkem:5252
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 100 %
Podmínky testu
Absolvovat elektronický test.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.