Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Milan Vacka
Pracoviště
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  Katedra přírodních věd
  Okružní 517/10,
  370 01 České Budějovice
Funkce na pracovišti
 • asistent, do 28.2.2015 zástupce vedoucího katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • RNDr.-1983, Univerzita Karlova Praha, Matematicko fyzikální fakulta, rigorózní zkouška
 • Mgr.-1967, Univerzita Karlova Praha, obor:Učitelství škol 2. cyklu pro předměty matematika a deskriptivní geometrie
Přehled zaměstnání
 • 2017- externí učitel VŠTE
 • 2008– 2016 VŠTE České Budějovice, asistent na Katedře informatiky a přírodních věd
 • 2004– 2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, externí učitel deskriptivní geometrie
 • 2002– 2007 VOŠ České Budějovice – ředitel školy,
 • 1994– 2002 VOŠ České Budějovice - statutární zástupce ředitele,
 • 1993- 1994 SPŠ stavební v Českých Budějovicích - zástupce ředitele,
 • 1991– 1993 SPŠ stavební v Českých Budějovicích - učitel,vedoucí projektu vyššího studia,
 • 1970– 1991 SPŠ stavební v Českých Budějovicích - učitel,
 • 1969 – 1970 SZTŠ v Českých Budějovicích - učitel matematiky a fyziky,
 • 1969 KPÚ v Českých Budějovicích - odborný pracovník,
 • 1968 Právnická fakulta UK Praha - odborný asistent - zavádění výpočetní techniky do právní praxe
Pedagogická činnost
 • Deskriptivní geometrie cvičení
 • Plochy stavebně technické praxe
 • MAT
Publikace
 • VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Project Solution in Designing Communications and Routes for Fieldwork. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 223-226. ISSN 0469-6255. info
 • ČEJKA, Jiří, Vladislav BIBA, Irena HLAVÁČOVÁ, Jiří JELÍNEK, Dana SMETANOVÁ a Milan VACKA. Katedra informatiky a přírodních věd. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016. s. 155-159. ISBN 978-80-86277-83-7. info
 • VACKA, Milan a Dana SMETANOVÁ. Konoidy ve stavebnictví. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, č. 1, s. 385-391. ISSN 1805-8949. info
 • SMETANOVÁ, Dana a Milan VACKA. Plochy ve stavebně technické praxi – jednodílný hyperboloid a chladící věž. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2015, roč. 12, č. 3, s. 40-43. ISSN 1214-9187. info
 • VACKA, Milan. Deskriptivní geometrie : Mongeova projekce, kosoúhlé promítání a pravoúhlá axonometrie : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 70 s. ISBN 978-80-7468-064-9. info
 • KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3. info
 • KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Štramberská trúba. In Defekty budov 2011 : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 5 s. ISBN 978-80-7468-006-9. info
 • KRIEG, Jaroslav, Milan VACKA a Blanka PETRÁŠKOVÁ. Matematičeskoje modelirovanije stropil’noj konstrukcii bašni "Štramberskaja truba". Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta : upravlenije, vyčislitel’naja technika i informatika. Astrachan’: Izdatel’stvo AGTU, 2012, Neuveden, č. 2, s. 40-46. ISSN 2072-9502. info
 • KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie. In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 s. ISBN 978-80-87278-64-2. info
 • KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. s. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0. info
 • VACKA, Milan. Kreslení obrázků v deskriptivní geometrii. In Sborník příspěvků 4. konference. České Budějovice: Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2010. s. 248-251. ISBN 978-80-7394-186-4. info

23. 1. 2019


Životopis: RNDr. Milan Vacka (učo 4065), verze: čeština(1), změněno: 23. 1. 2019 09:18, M. Vacka