Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Ivo Opršal, Ph.D..
Pracoviště
 • Katedra informatiky a přírodních věd
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • RNDr.- 2001, Univerzita Karlova, Praha, Katedra geofyziky, obor: Fyzika
 • Ph.D.- 2001, Univerzita Karlova, Praha, Katedra geofyziky, obor: Geofyzika
 • MSc.- 1996, Univerzita Karlova, Praha, Katedra geofyziky, obor: Geofyzika
 • 2016 - 2017, Pedagogika a psychologie, NIDV, České Budějovice
 • 2017, EEG BF terapeut, EEG - biofeedback institut, Praha
 • 1992 - 1993, Vybrané prednášky z ekonomie a národohospodářství, Fakulta soc. věd UK v Praze
Přehled zaměstnání
 • 2017 - VŠTE České Budějovice, odborný asistent, Katedra informatiky a přírodních věd
 • 2017 - EEG biofeedback terapie, 1. EEG Biofeedback centrum, České Budějovice (EEG BF terapie dětí s dysfunkcemi mozkové aktivity a jejích převodních mechanismů, (LMD - ADD/ADHD, poruchy učení, úzkostné neurotické poruchy)
 • 2016 - SŠRV J. Krčína, Třeboň, učitel
 • 2015 – 2016 Seisfox Consortium – konzultant (numerické metody, matematické modelování, mikroseismika ropných rezervoárů)
 • 2010 – 2017 Seismik s.r.o., Praha - spoluzakladatel, společník (2010-2017),CTO (2013-2015), Hlavní analytik (2011-2013) (numerické metody, matematické modelování, mikroseismika ropných rezervoárů)
 • 2008 – 2012 Karlova Univerzita, Praha, Pracovník výzkumu, výuka numerického modelování
 • 2006 – 2008 Graduate School of engineering, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Japan, , pracovník výzkumu, výuka numerického modelování
 • 2005 – 2006 Karlova Univerzita, Praha, asistent
 • 2004 – 2005 Swiss Seismological Service - koreferent seismické služby pro mezinárodní pomoc, hydroelektrárny a federální kancelář pro výstavbu
 • 2003 - Graduate School of engineering, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Japan, Invited scientist
 • 2001 – 2004 Swiss Federal Institute of Technology - ETH, Zurich, numerické modelování seismických scénářů pro města
 • 1996 – 2001 Karlova Univerzita, Praha, Ph.D. aspirant, numerické modelování silných pohybů půpdy při zemětřesení
 • 1995 – 2001 Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, Asistent výzkumu (mikrorajonování, GPS měření)
Vybrané publikace
 • OPRŠAL, Ivo, Johannes THUN, Jan BURJANEK and Donat FAEH. Measurements and modeling of the post-failure micro-deformations and tilts of the Preonzo unstable slope, Alpe di Roscioro, Switzerland. Engineering Geology. Amsterdam: Elsevier, 2021, vol. 280, January, p. 1-12. ISSN 0013-7952. doi:10.1016/j.enggeo.2020.105919. URL info
 • HALLO, Miroslav, Ivo OPRŠAL, Kimiyuki ASANO and František GALLOVIČ. Seismotectonics of the 2018 northern Osaka M6.1 earthquake and its aftershocks: joint movements on strike-slip and reverse faults in inland Japan. Earth, Planets and Space. Berlin, Německo: Springer Nature, 2019, vol. 71, No 1, p. 1-21. ISSN 1343-8832. doi:10.1186/s40623-019-1016-8. URL info
 • OPRŠAL, Ivo. MODELLING OF LOCAL ROCK-SLOPE MICRO-DEFORMATIONS AND TILTS AT ALPE DI ROSCIORO, SWITZERLAND. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. 1.1. Sofia, Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2018. p. 885-892. ISBN 978-619-7408-35-5. doi:10.5593/sgem2018/1.1/S05.110. info
 • NÁHLÍK, Tomáš and Ivo OPRŠAL. USING OF EXPERIMENTS DURING THE LECTURE OF PHYSICS ON UNIVERSITY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. p. 6301-6310. ISBN 978-84-09-02709-5. info
 • OPRŠAL, Ivo. BIOFEEDBACK – HISTORIE, PRINCIPY A APLIKACE (BIOFEEDBACK – HISTORY, PRINCIPALS AND APPLICATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 149-155. ISSN 1339-3189. info
 • OPRŠAL, Ivo. DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA (CHILDHOOD AND GROWING UP IN JAPAN – CULTURE AND EDUCATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 165-181. ISSN 1339-3189. info

2017/09/25


Životopis: RNDr. Ivo Opršal, Ph.D. (učo 22869), verze: čeština(1), změněno: 25. 9. 2017 14:20, K. Skubýová