Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

životopis.
 • prof.Ing.Ladislav Kolář,DrSc,narozen 7.7.1934 ve Vodňanech,ženatý,bezdětný
Pracoviště
 • Environmentální výzkumné pracoviště,VŠTE v Českých Budějovicích,Okružní 517/10
Funkce na pracovišti
 • samostatný vědecký pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Státní rálné gymnazium v Táboře,ukončené maturitou v r.1952.Potom studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze,ukončené inženýrským diplomem v roce 1957.Na téže škole získán titul kandidát technických věd v roce 1965.Na VŠZ v Praze obhájena docentská habilitační práce a v roce 1968 jmenován docentem pro obor Zemědělská chemie.V roce 1985 obhájena doktorská disertační práce a v témže roce získal titul doktora zemědělských a lesnických věd.V následujícím roce jsem byl jmenován presidentem republiky profesorem pro obor Agrochemie.
Přehled zaměstnání
 • Po skončení vysokoškolského studia jsem byl čtyři roky zaměstnán jako středoškolský učitel na středních zemědělských školách v táboře a Českých Budějovicích a na Průmyslové škole chemické v \praze.Od roku 1962,kdy byla založena Zemědělská fakulta VŠZ Praha,později včleněná do Jihočeské univerzity,jsem zaměstnán na této fakultě.
Pedagogická činnost
 • agrochemie,pedologie,transformace biomasy,zpracování a využití odpadů,chemická technologie vody,potravinářská chemie a technologie,chemické inženýrství,malotechnologie,anaerobní digesce 18 let vedoucím katedry,2 funkční období jsem vykonával funkci proděkana pro výzkumnou činnost.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Publikoval jsem 136 původních vědeckých prací jako autor a spoluautor,120 odborných článků a publikací,28 knižních publikací a skript,jsem autorem nebo spoluautorem 38 patentů a chráněných vzorů a jednoho evropského patentu.Za dlouhou dobu mé odborné činnosti jsem byl řešitelem a spoluřešitelemřady výzkumných projektů a hlavním koordinátorem jednohovelkého komplexního výzkumného úkolu v gesci tehdejšího FMTIR ČSSR.
Univerzitní aktivity
 • kromě výkonu funkce proděkana a vedoucího katedry jsem pracoval jako člen komisí pro obhajoby prací bakalářských,diplomových a doktorských a byl jsem členem dvou oborových rad.Několikrát jsem byl členem komise pro obhajoby doktorských disertačních prací na ČZU v Praze.Byl jsem recenzentem výzunamných učebnic na ČZU Praha a na Mendelově univerzitě Brno.
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen komise výživy rostlin při 1.odboru ČSAZV a člen komise pedologie téhož odboru.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Zlatá medaile ČSAZV,zlatá medaile VŠZ Praha a 18 medailí menšího významu.Také cena A.Zápotockého za úspěšné vyřešení komplexního výzkumného úkolu,který řešil výrobní problematiku horských a podhorských oblastí
Vybrané publikace
 • STRUNECKÝ, Otakar, Sowmya SHREEDHAR, Ladislav KOLÁŘ and Anna MAROUŠKOVÁ. Changes in soil water retention following biochar amendment. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. TAYLOR & FRANCIS INC, 2021, Neuveden, APR 2021, p. 1-9, 10 pp. ISSN 1556-7036. URL info
 • STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Otakar STRUNECKÝ and Sowmya SHREEDHAR. Advances in dry fermentation extends biowaste management possibilities. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. USA: Taylor and Francis Inc., 2020, vol. 42, No 2, p. 212-218. ISSN 1556-7036. Available from: https://dx.doi.org/10.1080/15567036.2019.1587066. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Otakar STRUNECKÝ, Marek KOPECKÝ, Petr BARTOŠ, Anna MAROUŠKOVÁ, Eva CUDLÍNOVÁ, Petr KONVALINA, Miloslav ŠOCH, Jan MOUDRÝ, Radka VANÍČKOVÁ and Jaromír VRBKA. Modified biochars present an economic challenge to phosphate management in wastewater treatment plants. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. OXFORD, Anglie, VB: ELSEVIER, 2020, 272/2020, nečíslováno, p. nestránkováno, 9 pp. ISSN 0959-6526. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123015. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Petr BARTOŠ, Martin FILIP, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan MOUDRÝ, Jiří PETERKA, Jiří ŠÁL, Miloslav ŠOCH, Vojtěch STEHEL, Otakar STRUNECKÝ, Karel SUCHÝ, Marek VOCHOZKA, Jaromír VRBKA and Tomáš ZOUBEK. Advances in the agrochemical utilization of fermentation residues reduce the cost of purpose-grown phytomass for biogas production. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. Philadelphia: Taylor & Francis, 2020, Neuveden, March, p. 1 - 11. ISSN 1556-7036. URL info
 • KOPECKÝ, Marek, Jiří PETERKA, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Josef MAROUŠEK, Radka VÁCHALOVÁ, Marcel HEROUT, Otakar STRUNECKÝ, Jana BATT and Dang Khoa TRAN. Influence of selected maize cultivation technologies on changes in the labile fraction of soil organic matter sandy-loam cambisol soil structure. Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier, 2020, vol. 207, March, p. 1 - 6. ISSN 0167-1987. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Otakar STRUNECKÝ, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Marek KOPECKÝ, Anna MAROUŠKOVÁ, Jana BATT, Milos POLIAK, Miloslav SOCH, Petr BARTOŠ, Tomáš KLIEŠTIK, Martin FILIP, Petr KONVALINKA, Jan MOUDRÝ, Jiří PETERKA, Karel SUCHÝ, Tomáš ZOUBEK and Edmond CERA. Advances in nutrient management make it possible to accelerate biogas production and thus improve the economy of food waste processing. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. Philadelphia: Taylor and Francis Inc., 2020, neuveden, Jun 2020, p. 1-10, 11 pp. ISSN 1556-7036. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ, Otakar STRUNECKÝ and Ladislav KOLÁŘ. Způsob regenerace fosforu z odpadní vody, zejména z kalové vody (Method of regenerating phosphorus from wastewater, especially from sludge water). 2020. info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Ladislav KOLÁŘ, Anna MAROUŠKOVÁ, Otakar STRUNECKÝ, Jiří PETERKA, Marek KOPECKÝ and Sowmya SHREEDHAR. Ferrous sludge from water clarification: Changes in waste management practices advisable. Journal of Cleaner Production. England: Elsevier Ltd, 2019, vol. 218, 01.05.2019, p. 459-464. ISSN 0959-6526. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.037. URL info
 • STEHEL, Vojtěch, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jiří ŠÁL and Ladislav KOLÁŘ. Charred fermentation residues accelerate methanogenesis and sorb air pollutants. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, PA 19106 USA, 2018, vol. 40, No 3, p. 301-305. ISSN 1556-7036. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ and Ladislav KOLÁŘ. Postponing of the intracellular disintegration step improves efficiency of phytomass processing. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2018, vol. 39, No 31, p. 173-176. ISSN 0959-6526. info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ and Ladislav KOLÁŘ. Biochar reduces nitrate level in red beet. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. Germany: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018, 2018, vol. 25, No 18, p. 18200-18203. ISSN 1614-7499. info
 • STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ and Ladislav KOLÁŘ. Intracellular disintegration by shockwave pretreatment accelerates "dry fermentation". Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Anglie: Taylor & Francis, 2018, vol. 40, No 6, p. 716-720. ISSN 1556-7230. info
 • STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ and Ladislav KOLÁŘ. Techno - economic analysis of fermentation residues management places a question mark against current practices. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Anglie: Taylor & Francis, 2018, vol. 40, No 6, p. 721-726, 7 pp. ISSN 1556-7230. info
 • MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL and Anna MAROUŠKOVÁ. Novel method for cultivating beetroot reduces nitrate content. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2017, vol. 168, 25. August 2017, p. 60-62. ISSN 0959-6526. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.233. info
 • VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ and Jaroslav ŽÁK. Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2017, vol. 39, No 17, p. 1875-1878. ISSN 1556-7230. info

2018/02/11


Životopis: prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc. (učo 22152), verze: čeština(1), změněno: 11. 2. 2018 19:25, L. Kolář