Počet výsledků: 336

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Obor/plán
VŠTE - Strojírenství: Strojírenství
zahrnout jen obhájené práce

Adamczyk, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Optimalizace nastavení lisovací rychlosti pístu tlakového licího stroje se studenou horizontální komorou

Babický, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Konstrukční úpravy osobního automobilu a jejich vliv na výkon a chování vozu

Babor, Rostislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Strojírenství
Studijní plán: Strojírenství
Bakalářská práce: Determinace vlivu průřezu odvzdušňovacích kanálků na zachytávaní vzduchu v objemu tlakově litého odlitku

Bakula, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Optimalizace geometrie vtokových kanálů s ohledem na homogenitu odlitku

Bareš, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Strojírenství
Studijní plán: Strojírenství
Bakalářská práce: Optimalizace výrobního procesu ve zvoleném podniku

Bareš, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Kování mečů

Bašar, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Recyklace plastů ve zvolené lokalitě

Bauer, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Návrh a konstrukce postupového střižného nástroje

Běhounek, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Návrh a tvorba způsobu montáže ocelové krytky na protikus (pedál)

Bělohlav, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Konstrukce a výpočty mechanismů s ozubenými převody

Beran, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Strojírenství
Studijní plán: Strojírenství
Bakalářská práce: Návrh a výroba podstavce pro mlýn s motorem

Bírovka, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Strojírenství
Studijní plán: Strojírenství
Bakalářská práce: Recyklace odpadního materiálu z FDM technologie 3D tisku

Bláha, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Návrh zubového čerpadla

Bodlák, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Strojírenství
Studijní plán: Strojírenství
Bakalářská práce: Návrh konstrukce pádového zkušebního stavu

Bouška, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Kvalitativní porovnání metrologických postupů kontroly vstupních jednotek ve výrobní firmě

Brožík, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Konstrukční návrh zubového čerpadla

Břečka, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Proces materiálového toku v ERP systému

Břenda, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Strojírenství
Studijní plán: Strojírenství
Bakalářská práce: Porovnání metodiky návrhu vtokových soustav v závislosti na změně určení rychlosti taveniny ve vtokovém naříznutí

Břenda, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Strojírenství
Studijní plán: Strojírenství
Bakalářská práce: Porovnání metodiky návrhu vtokových soustav v závislosti na změně určení času plnění tvarové dutiny formy

Buchta, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Konstrukce a výpočty spojení hřídele s nábojem v převodových mechanismech