Počet výsledků: 184

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Obor/plán
VŠTE - Podniková ekonomika: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
zahrnout jen obhájené práce

Aleksanjan, Seda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Vliv pandemie Covid – 19 na ceny nemovitostí.

Alvarez, Myriam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Vliv cen energií na náklady firem v ČR, ceny jejich produktů a jejich konkurenceschopnost

Apanovych, Yelyzaveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Vliv invaze Ruské federace na Ukrajinu na vývoj národního hospodářství ČR

Bauerová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Specifika a analýza financování neziskové organizace

Baušová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Tvorba komunikační strategie pro uvedení nového produktu na trh

Bělochová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza řídících kompetencí u produkčního procesu na vybraném podniku

Bendlová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Inovační proces v oblasti skladového hospodářství podniků vybraného odvětví

Beránek, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza strategických rizik ve výrobním procesu vybraného podniku

Blažková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Aplikace motivačních nástrojů v podnicích působících v maloobchodním prodeji

Bočková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Návrh vnitropodnikového metodického předpisu se zaměřením na organizační procesy společností v sektoru energetiky

Borovková, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Patologické jevy v procesu ŘLZ napříč hospodářskými sektory

Brejšová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Příčiny fluktuace zaměstnanců ve výrobních podnicích/službách

Březina, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Destinační management oblasti Český Krumlov Region

Burian, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Vliv koronavirové krize na rozvoj malého a středního podnikání

Cmuntová, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Zaměstnávání lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním jako součást personální strategie

Čápová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Marketingové řízení ve vybrané výrobní firmě

Černá, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Hodnotový řetězec jako nástroj produkčního procesu výrobních podniků

Čiperová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Návrh a implementace etického kodexu v podniku působící v odvětví Stravování a pohostinství

Daněk, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Inovace výrobního procesu strojírenských podniků ve vazbě na obchodní portfolio

Davidová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Marketingové řízení ve vybrané výrobní firmě