Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 5062

Fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zahrnout jen obhájené práce

Brožík, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Konstrukční návrh zubového čerpadla

Brožová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Bakalářská práce: Vznik a důsledky zadluženosti

Bruckbauer, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Facility management jako nástroj efektivního řízení na VŠTE v Českých Budějovicích

Brušák, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika
Bakalářská práce: Účetní závěrka ve vybraném podniku

Brůžková, Nicola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Simulace evakuace v objektu A a B nemocnice IKEM Praha

Břečka, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Proces materiálového toku v ERP systému

Březina, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku
Bakalářská práce: Analýza marketingového mixu Domova důchodců Horní Planá

Búda, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Bakalářská práce: Optimalizace MHD ve Strakonicích

Búda, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Návrh optimalizace logistiky výrobku s ohledem na životní prostředí

Budko, Tatiana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika
Bakalářská práce: Etické aspekty ochrany soukromí zaměstnance v podnicích v průmyslovém sektoru nebo v sektoru služeb

Budovičová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Finanční dopad optimalizace logistických procesů ve vybraném podniku

Buhl, Thomas

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Technologie dopravy a přepravy
Bakalářská práce: Návrh nových metod pro zlepšení logistických procesů ve vybraném podniku

Buchalová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Diplomová práce: Návrh polyfunkčního domu s nízkou spotřebou energie na bázi dřeva

Buchta, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Konstrukce a výpočty spojení hřídele s nábojem v převodových mechanismech

Buchtová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Pozemní stavby
Studijní plán: Pozemní stavby - prezenční forma
Diplomová práce: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

Bulla, Branislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Návrh koncepce automatického skladu ve vybrané firmě

Buňata, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Využití digitálního dvojčete a analýza nástrojů průmyslu 4.0

Buňata, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Logistika
Studijní plán: Logistika
Diplomová práce: Posouzení vzájemné návaznosti osobní veřejné silniční a železniční dopravy v návaznosti na uživatele

Burdová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku
Bakalářská práce: Analýza marketingového mixu ve vybraném podniku

Burdová, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku
Bakalářská práce: Analýza trhu Jihočeského kraje z hlediska spolupráce s ruskými společnostmi