Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 4999

Fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zahrnout jen obhájené práce

Brabcová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Racionalizace skladového hospodářství ve vybrané společnosti

Brabcová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Technologie dopravy a přepravy
Bakalářská práce: Analýza dopravní technologie realizace osobní dopravy na trase Praha - České Budějovice

Brabec, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Technologie dopravy a přepravy
Bakalářská práce: Specifikace trakční napájecí soustavy v železniční dopravě s výhledem pro jej další rozvoj

Brabec, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Racionalizace nákladní dopravy z hlediska spotřeby energie a vlivu na životní prostředí

Brabec, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Technologie dopravy a přepravy
Bakalářská práce: Racionalizace zásobovací logistiky ve vybraném podniku

Brabec, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika
Bakalářská práce: Motivace zaměstnanců versus syndrom vyhoření

Brabec, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika
Bakalářská práce: Diagnostika finanční tísně ve vybraném sektoru národního hospodářství

Brandejs, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Technologie dopravy a přepravy
Bakalářská práce: Vratné obaly ve společnosti Schneider Eletric a.s.

Brandejs, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Logistika
Studijní plán: Logistika - kombinovaná forma
Diplomová práce: Racionalizace skladového hospodářství ve zvoleném podniku

Brázda, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Stavební management
Bakalářská práce: Identifikační studie brownfieldů

Brázdová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Technologie dopravy a přepravy
Bakalářská práce: Problematika stanovení kalkulačních nákladů na přepravu v rámci optimalizace distribučních tras

Brejchová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Diplomová práce: Obnova objektů v konkrétní lokalitě

Brejška, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Posouzení možností zavedení systému MHD ve městě Milevsko

Bromová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Technologie dopravy a přepravy
Bakalářská práce: Analýza jednotlivých faktorů ovlivňujících náklady v autobusové dopravě

Bromová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika
Bakalářská práce: Marketingová komunikace ve službách

Broulíková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Bakalářská práce: Logistika jako nástroj racionalizačních opatření v podniku

Brousilová, Zdena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Optimalizace logistických procesů ve vybrané společnosti

Brousková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Technologie dopravy a přepravy
Bakalářská práce: Analýza bezpečnostních prvků v silniční osobní dopravě

Brousková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Diplomová práce: Betonová krytina na šikmé střeše z pohledu tradice a dneška

Brož, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Optimalizace výkonu linek pro stáčení piva do lahví