Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 5451

Fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zahrnout jen obhájené práce

Bártová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku
Bakalářská práce: Ocenění vybrané nemovité věci

Bártů, Darja

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Pozemní stavby
Studijní plán: Pozemní stavby
Bakalářská práce: Variantní návrh protiradonové bariéry spodní stavby a vliv barvy polymerní fólie na teplotou v interiéru

Bartušková, Žaneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Návrh zefektivnění skladového systému v konkrétním podniku

Bastlová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Posouzení materiálového toku ve vybrané firmě

Bauerová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Specifika a analýza financování neziskové organizace

Bauš, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku
Bakalářská práce: Využití CRM systému ve vybraném podnikatelském subjektu

Baušová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Bakalářská práce: Koncept a způsoby měření angažovanosti a oddanosti pracovníků ve vybraném podniku

Baušová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Tvorba komunikační strategie pro uvedení nového produktu na trh

Bečvářová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Návrh distribuce nového produktu firmy Lesto s.r.o.

Bédi, Antonín

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Technologie dopravy a přepravy
Bakalářská práce: Komparace přístupů vybraných vybraných municipalit v zavádění cyklo-dopravních opatření

Bednář, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Bakalářská práce: Návrh a zhodnocení variant studií přestavby stávající dílny na rodinný dům

Bednář, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Diplomová práce: Využití uhelných směsí a jejich vliv na vlastnosti cementových past.

Bednářová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Pozemní stavby
Bakalářská práce: Konstrukční a statické řešení krovové soustavy a stropní konstrukce u objektu Základní školy v Lásenicích

Bělochová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Analýza řídících kompetencí u produkčního procesu na vybraném podniku

Benda, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Bakalářská práce: Bezpečnost v silniční dopravě

Bendlová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika - Ekonom výroby
Diplomová práce: Inovační proces v oblasti skladového hospodářství podniků vybraného odvětví

Bendová, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Bakalářská práce: Agenturní zaměstnávání

Benešová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2023

Studijní program: Podniková ekonomika
Studijní plán: Podniková ekonomika
Bakalářská práce: Práce formou home office v kontextu pandemie COVID-19

Benešová, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Inovace služeb zvoleného podniku cestovního ruchu

Benešová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Bakalářská práce: Studie rodinného domu na zadaném pozemku včetně 3D modelu ve virtuální realitě