Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 5063

Fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zahrnout jen obhájené práce

Zindl, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Diplomová práce: Sportovní areál

Zítek, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Strojírenství
Studijní plán: Strojírenství
Bakalářská práce: Analýza odpadového hospodářství s ohledem na optimalizaci procesu ve zvolené firmě

Zítková, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Dlouhodobý majetek v účetnictví se zaměřením na odpisovou politiku vybraného podniku

Zítková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku
Bakalářská práce: Finanční analýza konkrétního podniku

Zmek, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Bakalářská práce: Porovnání návrhu kontaktního zateplovacího systému ETICS z hlediska požární bezpečnosti staveb s ohledem na aktualizaci normy ČSN 73 0810 oproti původnímu znění

Zmek, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Diplomová práce: Vliv nahrazení kameniva asfaltovým recyklátem na mechanické a chemicko-fyzikální vlastnosti betonu

Zoubek, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Aplikace metody FMEA ve výrobním procesu společnosti Feroplast, spol. s r.o.

Zounek, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku
Bakalářská práce: Správní delikty a sankce při porušení zákona o účetnictví

Zub, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Bakalářská práce: Správní delikty a sankce při porušení zákona o účetnictví

Zuček, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Pozemní stavby
Studijní plán: Pozemní stavby
Bakalářská práce: Stavebně historický průzkum

Zugárek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Stavitelství
Diplomová práce: Návrh budovy s nízkou spotřebou energie částečně zapuštěnou ve svahu

Zuiev, Vitalii

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Technologie dopravy a přepravy
Bakalářská práce: Racionalizace skladového hospodářství ve vybraném podniku

Žáček, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Dopravní technologie a spoje
Studijní obor: Logistické technologie
Diplomová práce: Racionalizace svozových a rozvozových aktivit ve vybrané společnosti

Žánová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Bakalářská práce: Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie

Žánová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Diplomová práce: Návrh Školícího centra PhotoLife s integrovanými prvky zeleně

Žemlička, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022

Studijní program: Technologie a řízení dopravy
Studijní plán: Technologie a řízení dopravy
Bakalářská práce: Analýza stavu záchytných parkovišť v Českých Budějovicích a možnost dalšího rozvoje P+R

Žiak, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku
Bakalářská práce: Nákup a řízení zásob ve vybraném podniku

Žiak, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku - kombinovaná forma
Bakalářská práce: Vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku

Žikešová, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Ekonomika podniku
Bakalářská práce: Spokojenost zákazníků ve vybraném podnikatelském subjektu

Žižka, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Stavitelství
Studijní obor: Konstrukce staveb
Diplomová práce: Komplex bytových domů s podzemním parkovištěm