Počet výsledků: 295

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Obor/plán
VŠTE - Strojírenství: Strojírenství
zahrnout jen obhájené práce

Formánek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Návrh a konstrukce řetězového dopravníku pro dopravu odlitků

Fousek, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Racionalizace procesu odpadového hospodářství ve zvolené firmě

Franta, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Aplikace nástrojů kvality pro snížení interní zmetkovitosti výrobku

Friedl, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Determinace tahových vlastností termoplastického granulátu s příměsemi regranulovaného a recyklovaného materiálu

Friml, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Racionalizace technologického postupu ve zvolené firmě

Gause, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Pohon zadní nápravy elektromobilu a jeho elektronické řízení

Gondeková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Využití 3D tisku v oblasti mysliveckého střelectví

Gušlbauer, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Optimalizovaný návrh kuželočelní převodovky

Habich, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Materiály, konstrukce, výpočty, technologie výroby a montáže zubového čerpadla

Hadrava, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Analýza a optimalizace procesů TPV se zaměřením na montážní operace ve zvolené firmě

Haisman, Stanislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Srovnání konvenční a nekonvenční strojírenské technologie metodou párového hodnocení

Hála, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Technologie výroby loveckého nože z vrstvených materiálů

Hamr, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Úprava motoru TAZ 1500 pro požární čerpadlo

Hána, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Návrh modelu narážecího zařízení, táhlového ústrojí a šroubovky kolejového vozidla

Hauer, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Konstrukční návrh okružní pily

Häusler, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Fyzikální modelování odplynění taveniny hliníkových slitin inertním plynem na jednotce FDU pro nízkotlaké lití

Havel, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Návrh aerodynamického měřicího tunelu s tepelným výměníkem

Havel, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Konstrukční návrh spojení součástí nýtovým spojem

Hejda, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Protikorozní ochrana kovů pomocí povlaků

Hejda, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017

Studijní program: Strojírenství
Studijní obor: Strojírenství
Bakalářská práce: Vliv vstupních parametrů v technologii tlakového lití na kvalitativní vlastnosti odlitků