Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Albrecht, Jan 51: Stejskal, Pavel

1.
Albrecht, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

2.
Anděl, Miroslav
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Zhodnocení současných střešních izolací a návrh variant střešních skladeb za použití těchto izolací

3.
Bavor, Ivan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Kompletní projektová dokumentace liniové stavby - projekt parkoviště pro osobní a nákladní vozidla u silnice I. třídy

4.
Bednář, Vít
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Zpracování nabídkového rozpočtu konkrétní stavby dle různých oceňovacích podkladů

5.
Bernátová, Petra
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Silniční biokoridor z hledika technologie výstavby

6.
Bezemková, Michaela maiden name: Konzalová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Průběh suburbanizace v zázemí vybraného jihočeského města

7.
Brabec, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Nucené větrání obytných budov

8.
Bruckbauer, František
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Typologie a design obytného prostoru

9.
Čáp, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Nekontaktní zateplení obvodových plášťů bytových staveb

10.
Dusilová, Dana
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Rehabilitace areálu hospodářského dvora zámku Skalice v Bohumilicích

11.
Dvořáková, Petra
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Zhodnocení objektu dle vyhlášky 148/2007 Sb. a stavebních konstrukcí dle ČSN 730540-2

12.
Ficek, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Projekt rodinný penzion ve Švédsku

13.
Havlík, Antonín
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Ekologické aspekty suburbanizace ve vybrané lokalitě

14.
Herout, Petr
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Životní cyklus vybrané stavby

15.
Hrdličková, Monika maiden name: Přibylová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Bezbariérovost vybraných vysokých škol v České republice

16.
Chaloupková, Kamila
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Bytový dům 18. Stolení ve Francii a v Čechách

17.
Chlubna, Aleš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Testování moderních měřících systémů pro stavební účely

18.
Janátová, Lucie
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Lidové stavby Třeboňska

19.
Jasiak, Jakub
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Krovové dřevěné konstrukce

20.
Jašek, Roman
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Studie velvyslanectví ČR v Palermu

21.
Kadlec, Petr
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Měření objemových změn tepelných izolací při styku s vlhkostí a návrh použitelnosti jednotlivých izolací do prostoru objektu na základě výsledku měření

22.
Kadlecová, Michaela
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Barva jako prvek uživatelské pohody

23.
Kápl, Michal
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Stavebně technický průzkum a studie využití zámku v Komařicích

24.
Kašparová, Hana
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Výstavby pasivních domů v Jihočeském kraji, vývoj, mapování, hodnocení.

25.
Kohl, Miroslav
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Realizace protipovodňových opatření v lokalitě Lékařova Lhota, Sedlec

26.
Kolář, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Tepelná čerpadla - jejich zhodnocení v systémech vytápění

27.
Korbel, Karel
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Tvorba detailního virtuálního modelu konkrétních historických objektů

28.
Kotěšovec, Stanislav
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Tvorba detailního virtuálního modelu konkrétních historických objektů

29.
Kott, Lukáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Porovnání hydroizolačních pásů a folií z hlediska jejich vhodnosti použití při aplikaci do střech a spodní stavby

30.
Krajčír, Lukáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů s ekonomickým vyhodnocením

31.
Kratochvíl, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Vady a nedostatky požární bezpečnosti u občanských a bytových staveb, požárně bezpečnostní řešení

32.
Kubíčková, Michaela maiden name: Sládková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Optimalizace postupů ve stavebnictví - veřejné zakázky z pohledu zhotovitele

33.
Kuna, Alois
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Postupy pro provádění cihelné stavby

34.
Lechner, Michal
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Hospodaření se srážkovými vodami

35.
Lukeš, David
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Marketingová strategie výrobce stavebních prvků betonových výrobků (volba komunikačního mixu)

36.
Marek, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Marketingová strategie stavebního podniku

37.
Marek, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Netradiční systémy vytápění a větrání budov - Trombeho stěna

38.
Matouš, Theodor
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Vliv vlhkosti na poruchy dřevěných podlah

39.
Mladý, Zbyněk
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Projekt moderního rodinného domu za použití prvků KM BETA

40.
Nohava, Libor
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Vlhkost v suterénu objektu a jejich sanace

41.
Oulík, Václav
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Zpětné získávání tepla - jeho zhodnocení v systémech větrání a klimatizace

42.
Pártl, Radek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Praktické zjišťování pevnosti betonu v tahu a tlaku

43.
Permanová, Petra
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Srovnání konstrukčního systému stavby rodinného domu

44.
Petráněk, Marian
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Prováděcí projekt administrativní budovy

45.
Picek, Pavel
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Hybridní větrání obytných budov

46.
Pustějovský, Vojtěch
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Marketingová strategie výrobce stavebních prvků betonových výrobků (volba komunikačního mixu)

47.
Rolníková, Simona
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Porovnání hydroizolačních pásů, folií a stěrkových izolací

48.
Sekyra, Kryštof
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Statická část bytového domu

49.
Schaffelhofer, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Domov pro integraci osob s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v Třeboni

50.
Schejbalová, Barbora
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: XBuilding Management
Bachelor's thesis defence: Projekt zkušebny stavebních hmot v KS YTONG

Other pages listing the graduates selected:
1: Albrecht, Jan 51: Stejskal, Pavel

Search for a graduate and thesis:

Institute of Technology and Business in České Budějovice
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

B C E L M T X    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate