Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Adamczyk, Pavel 51: Hamr, Filip 101: Krejza, Vlastimil 151: Oberreiter, Radek 201: Sýkora, Tomáš 251: Voříšek, Pavel

1.
Adamczyk, Pavel
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Optimalizace nastavení lisovací rychlosti pístu tlakového licího stroje se studenou horizontální komorou

2.
Babický, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Konstrukční úpravy osobního automobilu a jejich vliv na výkon a chování vozu

3.
Bakula, Marek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Optimalizace geometrie vtokových kanálů s ohledem na homogenitu odlitku

4.
Bareš, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Kování mečů

5.
Bašar, Lukáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Recyklace plastů ve zvolené lokalitě

6.
Bauer, Miroslav
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh a konstrukce postupového střižného nástroje

7.
Běhounek, Jiří
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh a tvorba způsobu montáže ocelové krytky na protikus (pedál)

8.
Bělohlav, Michal
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Konstrukce a výpočty mechanismů s ozubenými převody

9.
Beran, Michal
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Recyklace plastu ve zvolené firmě

10.
Bláha, Petr
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh zubového čerpadla

11.
Bouška, Ondřej
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Kvalitativní porovnání metrologických postupů kontroly vstupních jednotek ve výrobní firmě

12.
Brožík, Petr
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Konstrukční návrh zubového čerpadla

13.
Břečka, Milan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Proces materiálového toku v ERP systému

14.
Buchta, Radek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Konstrukce a výpočty spojení hřídele s nábojem v převodových mechanismech

15.
Buňata, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Využití digitálního dvojčete a analýza nástrojů průmyslu 4.0

16.
Cajkář, Lukáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh konstrukčního řešení poloautomatického stroje pro montáž Gehause

17.
Capouch, David
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh a konstrukce ochranného krytu pro 3D tiskárnu

18.
Carva, Michal
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Konstrukční návrh pásového dopravníku

19.
Cech, Jiří
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh konstrukce odpružení přední vidlice jízdního kola hydraulicko-pneumatickým systémem

20.
Červinková, Anežka
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Konstrukce, výpočty a technologie výroby rozebíratelných spojení v aplikaci na spojení náboje s hřídelí

21.
Čiviš, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh postupového střihadla

22.
Daněk, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Konstrukční návrh jednoúčelového svařovacího stroje pro výrobu hydraulických válců

23.
Daňhel, Karel
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Technická dokumentace užitkového vozidla na elektrický pohon

24.
Daniel, František
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Ohřevno-chladící nádoba

25.
Dědič, Tadeáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Postup opravy vstřikovací formy

26.
Dohnalová, Jitka
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Sendvičové kompozitní materiály pro dopravní aplikace

27.
Doktor, David
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh sytému údržby strojů, nástrojů a přípravků

28.
Dolejš, Pavel
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Analýza nakladání s nebezpečnými odpady ve strojírenské firmě

29.
Domanický, Adam
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Stanovení rychlosti proudění na základě měření tlaků

30.
Douda, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Analýza a porovnání vybraných Free a Profi CAD programů z pohledu uživatele znalého 2D konstruování

31.
Doule, Petr
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh a konstrukce nářadí pro čelní nakladač traktoru

32.
Dvořák, Josef
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Digitální dvojče robotického kloubu

33.
Dvořák, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Technologie tlumení hluku pomocí tlumičů

34.
Dvořák, Matěj
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh pásového dopravníku

35.
Dvořák, Michal
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Posouzení vhodnosti umístnění nárazníků v rozváděcích kanálech vtokového systému tlakové licí formy s ohledem na homogenitu odlitku

36.
Dvořák, Vít
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Ověření vhodnosti konstrukčního návrhu připojení vtokové soustavy na odlitek ve vtokové soustavě tlakové licí formy využitím simulačního programu

37.
Esser, Daniel
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh a konstrukce třecí lamelové pojistné spojky

38.
Fojtů, Jiří
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Renovace motocyklu ČZ 125/453 Deluxe

39.
Forejt, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh postupu pro renovaci motocyklu JAWA 350/634-7

40.
Formánek, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Návrh a konstrukce řetězového dopravníku pro dopravu odlitků

41.
Fousek, Josef
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Racionalizace procesu odpadového hospodářství ve zvolené firmě

42.
Franta, Václav
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Aplikace nástrojů kvality pro snížení interní zmetkovitosti výrobku

43.
Friedl, David
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Determinace tahových vlastností termoplastického granulátu s příměsemi regranulovaného a recyklovaného materiálu

44.
Friml, Adam
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Racionalizace technologického postupu ve zvolené firmě

45.
Gause, Jakub
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Pohon zadní nápravy elektromobilu a jeho elektronické řízení

46.
Gušlbauer, Jiří
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Optimalizovaný návrh kuželočelní převodovky

47.
Habich, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Materiály, konstrukce, výpočty, technologie výroby a montáže zubového čerpadla

48.
Hadrava, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Strojírenské technologie)
Bachelor's thesis defence: Analýza a optimalizace procesů TPV se zaměřením na montážní operace ve zvolené firmě

49.
Haisman, Stanislav
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Srovnání konvenční a nekonvenční strojírenské technologie metodou párového hodnocení

50.
Hála, Zdeněk
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Mechanical Engineering
Field of Study: Mechanical Engineering (combination/specialization: Konstrukční a procesní inženýrství)
Bachelor's thesis defence: Technologie výroby loveckého nože z vrstvených materiálů

Other pages listing the graduates selected:
1: Adamczyk, Pavel 51: Hamr, Filip 101: Krejza, Vlastimil 151: Oberreiter, Radek 201: Sýkora, Tomáš 251: Voříšek, Pavel

Search for a graduate and thesis:

Institute of Technology and Business in České Budějovice
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

B C E L M T X    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate