Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Bárta, Radek 51: Haleš, Antonín 101: Nekola, Marek 151: Stará, Jitka

1.
Bárta, Radek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Žaluziové a roletové překlady

2.
Bartáková, Aneta
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Identifikační studie brownfieldů

3.
Bartizal, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Cenové kalkulace dodatečného zateplení obvodového pláště

4.
Bartoš, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Projekt moderního rodinného domu za použití prvků KM BETA

5.
Benadiková, Petra
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Energetické a environmentální hodnocení objektu

6.
Bendová, Romana
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defence: Marketingové procesy ve stavebnictví aplikované ve vybrané firmě

7.
Beran, Zdeněk
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Výběr stavebních strojů pro konkrétní stavební práce

8.
Birka, Vojtěch
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Architektonicko- stavební řešení projektu polyfunkční šestipodlažní budovy ( v přízemí kavárna, ostatní patra administrativní prostory)

9.
Bláhová, Petra
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Výběrové řízení na dodávku stavby

10.
Boďa, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie

11.
Boháč, Michal
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Projekt moderního rodinného domu za použití prvků KM BETA

12.
Bořil, Marek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Porovnání konstrukčních a materiálových řešení provádění tepelných izolací obvodových stěn

13.
Brabec, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Novostavba v prostředí vesnice s historickou zástavbou

14.
Brancuzský, Ondřej
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Sanace spodní stavby na vybraném objektu

15.
Brázda, Pavel
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Identifikační studie brownfieldů

16.
Broukal, Ondřej
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defence: Architektonická studie a projekt pro stavební povolení rodinného domu, který nabízí vysoký komfort bydlení s nízkými provozními, zejména energetickými náklady.

17.
Březina, Leoš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defence: Marketingová strategie firmy Heluz

18.
Buček, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Panelová sídliště v kontextu Českých Budějovic

19.
Buchalová, Kateřina
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Projekt RD pro rodinu s autistickým dítětem

20.
Buchtová, Zuzana
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defence: Polyfunkční dům

21.
Buriánek, Michal
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Výstavba dálnice D3

22.
Buřičová, Aneta
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Nové využití plochy "brownfield" v centrum Suchdola nad Lužnicí

23.
Cábová, Lenka maiden name: Koubová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Typový projekt zajištění požární ochrany při výstavbě objektů

24.
Calta, David
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Projekt bytového domu KM BETA

25.
Cempírek, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Polyfunkční dům

26.
Čáp, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Roubené stavby - technologie a vady

27.
Černá, Alice
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Možnosti znovuvyužití zaniklých pozemních komunikací ve vybraném území pro turistiku a cyklodopravu

28.
Černá, Nicola
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Izometrický obraz přímkových ploch užívaných ve stavebnictví

29.
Čížek, Radek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Analýza a využití motivačních faktorů cílové skupiny "Projektant" pro výrobce zdicích materiálů

30.
Doležalová, Soňa
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Návrh přestavby nemovité kulturní památky v intravilánu města a ekonomické posouzení navrženého záměru

31.
Drdáčková, Lucie
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Selské baroko v konstrukci a opravách

32.
Drobil, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Stavebně technické a stavebně historické posouzení městského domu a návrh jeho úprav pro nové využití - aplikace na vybraný projekt obnovy

33.
Dryml, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Projekt bytového domu s nadstandardními bytovými jednotkami

34.
Duda, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defence: Projekt bytového domu KM BETA

35.
Duspivová, Lucie
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Radonová problematika, legislativní rámec a orgány státní správy

36.
Dvořák, Marek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defence: Rekonstrukce objektu na objekt s nízkou spotřebou energie

37.
Ertl, Lukáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu "koleje VŠTE"

38.
Ertl, Marek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defence: Analýza vývoje oceňování nemovitostí na území ČR

39.
Fejtová, Markéta
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defence: Projekt RD pro rodinu s autistickým dítětem

40.
Feyrer, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Architektonicko- stavební řešení projektu studentských kolejí v areálu VŠTE v Českých Budějovicích

41.
Filipová, Veronika
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Zateplovací sytémy a omítky od historických až po současné. Zhodnocení a návrh optimálních.

42.
Foitl, Radim
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Architektonicko-stavební řešení projektu ke stavebnímu povolení studentských kolejí v areálu VŠTE v Českých Budějovicích podle zadané studie

43.
Frais, Jakub
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Brownfield, jeho přestavba a financování

44.
Furik, Pavel
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defence: Příprava a realizace projektu s využitím dotací z fondu Evropské unie

45.
Gablovská, Jana
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Hygiena a kvalita prostředí v prostorách konkrétnych škol

46.
Gallasová, Michaela
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Nové využití plochy "brownfield" v centrum Suchdola nad Lužnicí

47.
Gantner, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Řadový rodinný domek s použitím materiálu Porotherm

48.
Gayer, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Výběr stavebních strojů pro konkrétní stavební práce

49.
Hačková, Veronika
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management
Bachelor's thesis defence: Tendence udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň (na základě posouzení Rozborů udržitelného rozvoje území 2008, 2010 a 2012)

50.
Hájková, Lucie
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Building Management (combination/specialization: Veřejná správa)
Bachelor's thesis defence: Novostavba v prostředí vesnice s historickou zástavbou

Other pages listing the graduates selected:
1: Bárta, Radek 51: Haleš, Antonín 101: Nekola, Marek 151: Stará, Jitka

Search for a graduate and thesis:

Institute of Technology and Business in České Budějovice
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

B C E L M T X    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate