Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

801.
Szendi, Matej
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Motivační determinanty ovlivňující vstup do Armády ČR

802.
Šafratová, Vendula maiden name: Paulová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Uplatnění pracovní síly na trh práce v CR - ženy ( konkrétní studie)

803.
Šálková, Monika
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Ochrana soukromí zaměstnance

804.
Šebelka, David
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Analýza bankovních produktů bank působících v České republice

805.
Šebestová, Kateřina
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Merchandising a nákupní atmosféra vybraných obchodních jednotek

806.
Šebestová, Martina
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Finance podniku.)
Bachelor's thesis defence: Kompletní finanční analýza konkrétního podniku včetně porovnání s podobnými subjekty v daném oboru podnikání

807.
Šedivá Rendlová, Pavla maiden name: Svítilová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Management dopravy a přepravy)
Bachelor's thesis defence: Analýza dopravní obslužnosti zvoleného regionu

808.
Šejnová, Jana maiden name: Lešková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Personální a mzdová agenda ve vybraném podniku

809.
Šesták, Marek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Systém HACCP ve vybrané společnosti

810.
Šetelová, Vlasta
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Privátní značka jako nástroj komunikace obchodu

811.
Šichová, Michaela
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Finanční zhodnocení konkrétního podniku

812.
Šíma, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Management dopravy a přepravy)
Bachelor's thesis defence: Daňové a odvodové zatížení podnikatelů v ČR

813.
Šimáčková, Petra
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Směnka v českém právním řádu a její využití při podnikání

814.
Šimková, Barbora
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchod)
Bachelor's thesis defence: Analýza konkurenčního prostředí podniku jako podklad pro návrh obchodní strategie

815.
Šimková, Iveta maiden name: Sankotová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchod)
Bachelor's thesis defence: Komunikační chyby řídicích pracovníků ve vybraném podniku

816.
Šimková, Markéta maiden name: Nosková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Firemní vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku

817.
Šimková, Martina maiden name: Šeflová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Analýza hypotéčních úvěrů poskytovaných fyzickým osobám v České republice

818.
Šímová, Petra
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Rozvoj lidských zdrojů ve vybraném podniku

819.
Šindelářová, Jaroslava
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Vztah řízení výkonu a pracovního hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku

820.
Šindelková, Adéla
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Analýza pojištění a pojistných rizik vybraného zemědělského podniku

821.
Šírková, Markéta
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Zakladatelský projekt

822.
Šišková, Veronika
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Účetnictví)
Bachelor's thesis defence: Účetní závěrka ve vybraném podniku

823.
Šišková, Vlasta maiden name: Fojtlová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Analýza moderních technologií v obchodě ve vybraném maloobchodním řetězci

824.
Šitra, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Systém hodnocení zaměstnanců ve společnosti Česká Pošta
Bachelor's thesis defence: Systém hodnocení zaměstnanců ve společnosti Česká Pošta

825.
Škarvadová, Barbara
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Zpracování podnikatelského záměru

826.
Škrabalová, Petra
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Konkurenceschopnost vybraného podniku

827.
Šlégrová, Veronika
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Economics and Management
Study Fields: Business Administration and Management, Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podnikatelském subjektu v oblasti maloobchodu se sportovními potřebami

828.
Šlehobrová, Markéta maiden name: Štruncová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Management dopravy a přepravy)
Bachelor's thesis defence: Realizace obchodního případu ve vybrané společnosti

829.
Šloufová, Kristýna maiden name: Soukupová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Rozhodčí řízení v obchodním styku

830.
Šmatláková, Lucie
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Komparace skutečné a deklarované doby návratnosti investic do fotovoltaických panelů rodinných domků.

831.
Šmejkalová, Věra maiden name: Švecová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Implementace nástrojů pro zlepšování jakosti ve vybrané firmě

832.
Šmídl, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Analýza systému řízení kvality ve vybrané společnosti

833.
Šmídová, Zdeňka
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Kupní smlouva a smlouva o dílo a jejich využití při podnikání

834.
Šmrhová, Jaroslava maiden name: Janouchová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Účetnictví)
Bachelor's thesis defence: Investice do vzdělávání zaměstnanců vybraného podniku

835.
Šmucerová, Klára maiden name: Fotrová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Zaměstnanecké benefity ve vybraném podniku

836.
Šonková, Simona
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Účetnictví)
Bachelor's thesis defence: Zakladatelský projekt – Založení mateřské školy

837.
Špačková, Jana
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Profesní kompetence manažerave vybrané firmě

838.
Špak, Josef
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Management dopravy a přepravy)
Bachelor's thesis defence: Zádržné systémy a ochranné prostředky v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

839.
Špicová, Jarmila maiden name: Mikošková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku

840.
Špiková, Olga maiden name: Bürgerová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Analýza konkurenční pozice Potravin Jelen

841.
Šramková, Štěpánka
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Analýza komunikačních technik ve vybrané společnosti

842.
Štefanová, Nikola
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Účetnictví)
Bachelor's thesis defence: Analýza hospodaření příspěvkové organizace

843.
Šteflová, Veronika
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace a její naplnění u zaměstnanců ve vybrané organizaci

844.
Štemberková, Václava maiden name: Řežábková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Účetnictví)
Bachelor's thesis defence: Vliv daňové evidence a účetnictví na hospodářský výsledek ve vybraném podniku

845.
Štofaníková, Zuzana maiden name: Dzurišinová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Účetnictví)
Bachelor's thesis defence: Porovnání způsobů odpisování dlouhodobého majetku a jejich vlivu na výsledek hospodaření

846.
Šulcová, Jana maiden name: Hošková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Daňové a odvodové zatížení podnikatelů v ČR

847.
Šulista, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Akvizice nových zákazníků ve vybraném podniku

848.
Šulková, Monika maiden name: Zifčáková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Vliv daňové evidence a účetnictví na hospodářský výsledek ve vybraném podniku

849.
Šulová, Anita maiden name: Slámová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Optimalizace dopravně-logistických procesů ve firmě Violet Kangaroo

850.
Šumpelová, Tamara
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Porovnání způsobů odepisování dlouhodobého majetku a jejich vlivu na daňový základ

Search for a graduate and thesis:

Institute of Technology and Business in České Budějovice
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

B C E L M T X    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate