How was the information obtained?

Mechanical Engineering (Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject)

1st year
1st semester
VŠTE:UDS Introduction to study field • 69 %
VŠTE:PEK_1 Business Economics • 63 %
VŠTE:MOP Technical Thesis Methodology • 62 %
VŠTE:INF_1 Informatics 1 • 60 %
VŠTE:FYS_1 Physics I. • 59 %
VŠTE:AJP_1 English First I • 57 %
VŠTE:MAT_1 Mathematics I • 54 %
VŠTE:PRI_1 Businees Management • 46 %
VŠTE:ODV Protection of intellectual property • 35 %
VŠTE:ZAM Grounding in mathematics • 33 %
VŠTE:CHS Chemistry in Engineering • 19 %
2nd semester
VŠTE:NAM_1 Materials Science I • 91 %
VŠTE:STT_1 Engineering Technology I. • 88 %
VŠTE:INF_2 Informatics II • 83 %
VŠTE:RJA_A Quality control • 74 %
VŠTE:AJP_2 English as the First Language II • 64 %
VŠTE:PSS_A Psychology and Sociology • 55 %
VŠTE:STT statics • 46 %
VŠTE:MAT_2 Mathematics_2 • 41 %
VŠTE:ZAM Grounding in mathematics • 38 %
VŠTE:EXK_ST Excursions • 19 %
VŠTE:STA Statistics • 19 %
2nd year
3rd semester
VŠTE:STT_2 Technologies of mechanical engineering II. • 60 %
VŠTE:CMS_1 Machine Parts and Mechanisms I. • 59 %
VŠTE:PAP_1 Elasticity and Strength I. • 55 %
VŠTE:ATP_1 English for Civil Engineering I • 52 %
VŠTE:PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. • 48 %
VŠTE:PRI_1 Businees Management • 46 %
VŠTE:MAT_1 Mathematics I • 41 %
VŠTE:TEZ Technická měření • 41 %
VŠTE:INF_1 Informatics 1 • 40 %
VŠTE:MOP Technical Thesis Methodology • 36 %
VŠTE:PEK_1 Business Economics • 36 %
VŠTE:FYS_1 Physics I. • 34 %
VŠTE:FYS_2 Fyzika II. • 34 %
VŠTE:AJP_1 English First I • 33 %
VŠTE:KIN kinematics • 30 %
VŠTE:UDS Introduction to study field • 25 %
VŠTE:CHS Chemistry in Engineering • 20 %
VŠTE:MSP Materials in engineering practice • 19 %
VŠTE:ZAM Grounding in mathematics • 19 %
VŠTE:AJP_2 English as the First Language II • 16 %
4th semester
VŠTE:MEK Fluid mechanics • 74 %
VŠTE:NAM_2 Materials Science II • 73 %
VŠTE:TEM pohony • 71 %
VŠTE:CMS_2 Machine Parts and Mechanisms II. • 68 %
VŠTE:ATP_2 English for Civil Engineering • 62 %
VŠTE:DYN Dynamics • 59 %
VŠTE:PAP_2 Strenght and flexibility II. • 58 %
VŠTE:STT statics • 45 %
VŠTE:PPV Computer Aided Manufacturing • 42 %
VŠTE:TMR Technical measurement • 39 %
VŠTE:MAT_2 Mathematics_2 • 29 %
VŠTE:FYS_1 Physics I. • 21 %
VŠTE:NAM_1 Materials Science I • 20 %
VŠTE:INF_2 Informatics II • 13 %
VŠTE:PSS_A Psychology and Sociology • 12 %
VŠTE:STA Statistics • 11 %
3rd year
5th semester
VŠTE:POI Surface Engineering • 71 %
VŠTE:FYS_2 Fyzika II. • 51 %
VŠTE:TCO Technologie strojového a CNC obrábění • 45 %
VŠTE:FYS_1 Physics I. • 39 %
VŠTE:PPK_2 Computer Aided Design II • 39 %
VŠTE:ATV Automatizované technické výpočty • 36 %
VŠTE:MOP Technical Thesis Methodology • 29 %
VŠTE:PRI_1 Businees Management • 29 %
VŠTE:MAT_1 Mathematics I • 28 %
VŠTE:PEK_1 Business Economics • 28 %
VŠTE:TSK Technology of welding of metals and non-metals • 28 %
VŠTE:ATP_1 English for Civil Engineering I • 18 %
VŠTE:UDS Introduction to study field • 18 %
VŠTE:KIN kinematics • 17 %
VŠTE:PUS Operation and maintenance of machines • 17 %
VŠTE:INF_1 Informatics 1 • 16 %
VŠTE:PAP_1 Elasticity and Strength I. • 16 %
VŠTE:PRO Protikorozní ochrana • 16 %
VŠTE:AJP_1 English First I • 15 %
VŠTE:TLK Technologie lití kovů pod tlakem • 14 %
VŠTE:CHS Chemistry in Engineering • 11 %
6th semester
VŠTE:OPX Professional Practice • 56 %
VŠTE:BAK Bachelor Thesis • 48 %
VŠTE:STT statics • 19 %
VŠTE:PSS_A Psychology and Sociology • 16 %
VŠTE:STT_1 Engineering Technology I. • 15 %
VŠTE:FYS_1 Physics I. • 14 %
VŠTE:PAP_2 Strenght and flexibility II. • 14 %
VŠTE:DYN Dynamics • 13 %
VŠTE:STA Statistics • 12 %

The information was preprocessed: 31/7/2021 14:51

All the fields of the faculty