Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HORÁK, Jakub, Jaromír VRBKA a Tomáš KRULICKÝ. Using RBF neural networks to identify relationship between development of oil prices in world market and value of Chinese currency. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/58322/Using_RBF_neural_networks_to_identify_relationship_between_development_of_oil_prices_in_world_market_and_value_of_Chinese_currency.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.