Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KABOURKOVÁ, Kristina a Jaroslav STUCHLÝ. Vývoj struktury trvalého travního porostu v zemích EU, zemědělské dotace a jejich účtování. In Dušek, Jiří. Vybrané aspekty regionálního rozvoje. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2021. s. 37-46. ISBN 978-80-7556-082-7.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/56961/Vyvoj_struktury_trvaleho_travniho_porostu_v_zemich_EU__zemedelske_dotace_a_jejich_uctovani.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.