Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KRULICKÝ, Tomáš, Veronika MACHOVÁ a Zuzana ROWLAND. Determining carrying amount of intangible assetss using modified income-based and assets-based valuation method difference. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 212 - 217. ISSN 1804-7890.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/56401/Determining_carrying_amount_of_intangible_assetss_using_modified_income-based_and_assets-based_valuation_method_difference.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.